'Bijna elke straat in Venray heeft een niet-vergunde huisvestingslocatie'

10 NOV 2023 09:09 | OTTO Workforce

Dit is een expertquote van Frank van Gool, Founder KaFra Housing

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Venray wil met 1500 slaapplaatsen erbarmelijke leefomstandig... - De Limburger

In de gemeente Venray zijn te weinig verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. In de komende drie jaar zijn zeker 1500 extra slaapplaatsen nodig om illegale huisvestingslocaties binnen de gemeente Venray tegen te gaan. Het gaat niet alleen om 140 locaties waar geen vergunning voor verleend is. Maar ook om de hardwerkende arbeidsmigranten die op deze plekken vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven. Dit is een onwenselijke situatie. Iedereen verdiend namelijk fatsoenlijke huisvesting.

Als het bij een middelgrote gemeente zoals Venray al om 140 illegale locaties gaat, hoe zit het dan bij grotere gemeenten? Huisvesting is een groot probleem. De ervaring leert dat er niet voldoende woonruimte is voor arbeidsmigranten. In de praktijk komt het helaas nog te vaak voor dat eensgezinswoningen door meer dan vier arbeidsmigranten bewoond zijn. Deze zogenaamde ‘verkamerde’ woningen zouden juist vrijgespeeld moeten worden voor bijvoorbeeld starters of urgent woningzoekenden.

Het probleem zou opgelost kunnen worden als elke gemeente één weiland ter beschikking stelt om grootschalige, goed georganiseerde huisvesting mogelijk te maken. De bouw van een flexwoonproject kan binnen zes maanden gerealiseerd worden als er prioriteit wordt gegeven aan een snelle behandeling van een vergunningsaanvraag.

Alle gemeenten in Nederland zouden de hand in eigen boezem moeten steken en onder ogen durven te zien dat er een ontoelaatbaar groot aantal illegale woonlocaties in hun gemeente zijn. Neem een voorbeeld aan wethouder de Schryver die pleit voor meer grip op het huisvestingsbeleid in gemeente Venray.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid