Het CCV: Nieuwe BORG-regelingen gepubliceerd

03 AUG 2020 17:13 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Maandag 3 augustus 2020 publiceerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de nieuwe BORG-regelingen. Naar de publicatie werd door de markt reikhalzend uitgekeken. Adviseur Tanja Stoops van het CCV: "De oude BORG-regeling is opgesplitst in twee nieuwe regelingen. Een regeling voor het leveren van bouwkundige beveiliging en een regeling voor het leveren van alarminstallaties."

Wanneer je een woning of bedrijfspand goed wilt beveiligen, dan schakel je een BORG-beveiligingsbedrijf in. Zo'n bedrijf werkt volgens de regeling BORG-B en/of BORG-E en wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Als bewijs dat jouw pand goed beveiligd is tegen inbraak, ontvang je na oplevering een certificaat. In sommige gevallen heb je dit certificaat nodig om een inboedelverzekering af te kunnen sluiten.

BORG-regeling opgesplitst

Waar BORG voorheen bestond uit één regeling, is deze nu opgesplitst in twee aparte regelingen: BORG-B (leveren bouwkundige beveiliging) en BORG-E (leveren alarminstallatie). "Bouwkundige beveiligingsbedrijven en leveranciers van alarminstallaties kunnen zich nu beter onderscheiden", aldus Stoops. "Dit biedt meer transparantie, want het is voor de klant duidelijker of een beveiligingsbedrijf een keurmerk heeft voor de bouwkundige beveiliging, voor het leveren van alarminstallaties, of voor beide."

Heldere voorwaarden

Binnen de oude regeling ontving de klant een certificaat of een opleverbewijs. Met name de opleverbewijzen leverden nog wel eens onduidelijkheid op. Opleverbewijzen zijn binnen de nieuwe BORG-regelingen dan ook niet meer mogelijk. Stoops: "Een klant ontvangt voortaan na oplevering altijd een certificaat. Daarin zijn de uitgevoerde maatregelen scherp vastgelegd. Mocht er onverhoopt toch ingebroken worden, dan leidt dit tot minder discussie achteraf. Daar hebben de klant, het BORG-bedrijf en de verzekeraar baat bij."

Ook is er meer kwaliteitsborging door heldere eisen te stellen aan diploma's en kwalificaties. Voor opleidingsinstituten zijn er nu scherpe kaders waaraan een diploma van een BORG-beveiligingsinstallateur moet voldoen.

Verbeterde Risicoklasseindeling 2.0 (VRKI)

De VRKI blijft de basis van de BORG-regelingen. Een BORG-beveiligingsbedrijf bepaalt de risicoklasse van een pand met behulp van de VRKI. Deze risicoklasse geeft inzicht in de te nemen organisatorische, bouwkundige, elektronische en meeneembeperkende beveiligingsmaatregelen. Hierdoor wordt de samenhang in de beveiliging die het BORG-beveiligingsbedrijf aanbrengt gewaarborgd. "De afstemming van de verschillende maatregelen bepaalt uiteindelijk het succes van de inbraakbeveiliging. Daarom is het belangrijk dat er oog is voor alle facetten. De BORG-regelingen sturen daar ook op aan", besluit Stoops.

De nieuwe BORG-regelingen zijn gepubliceerd op hetccv.nl/keurmerken.

Meer binnen deze rubriek