'Waterbeleid moet samengaan met wereldwijde afspraken over klimaat en biodiversiteit'

20 MRT 2023 16:22 | IUCN NL

Dit is een expertquote van Maxime Eiselin, Senior expert nature-based solutions, IUCN NL.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: VN-waterconferentie in New York, Nederland gastheer (t/m 24-03) | ANP

Van 22 tot en met 24 maart vindt de VN 2023 Waterconferentie plaats in New York. Drie dagen lang bespreken afgevaardigden van overheidsinstanties en VN-organen samen met experts internationaal waterbeleid. Het doel van de conferentie, gezamenlijk voorgezeten door Nederland en Tadzjikistan, is een wereldwijde actieagenda voor water. Het is belangrijke kans om waterbeleid te integreren met mondiale afspraken over klimaat en biodiversiteit, voor een duurzame watervoorziening voor gezonde ecosystemen, productieve landschappen en toegang tot zoetwater voor mensen overal op aarde.

Voor effectief waterbeleid waar natuur en mensen wereldwijd van profiteren, is het essentieel dat het resultaat van de biodiversiteitstop die in december 2022 plaatsvond, het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework wordt geïntegreerd in de VN Water Actieagenda die deze week wordt gemaakt in New York. Want water heeft biodiversiteit nodig, en biodiversiteit heeft water nodig.

Veengebieden: natuurlijke sponzen

Veenland, moerassen en andere wetlands zijn ‘hotspots’ van biodiversiteit: maar liefst één van de tien soorten op de wereld leeft in wetlands. Daarnaast spelen deze landschappen een belangrijke rol in het opvangen van de negatieve effecten van klimaatverandering. Veengebieden, zoals het Nationaal Park Weerribben-Wieden, functioneren als natuurlijke sponzen die grote hoeveelheden water vasthouden en loslaten in tijden van droogte.

Belang van waterbeheer

Hiervan profiteren mens en natuur, maar door waterbeheer niet af te stemmen op de behoeften van veengebieden vormen deze veengebieden steeds meer een klimaatprobleem in Nederland. Veengebieden zijn een bron voor koolstofopslag doordat dode planten zich in duizenden jaren hebben gestapeld tot metersdikke lagen. Als het waterpeil zakt, kan door veenoxidatie een veengebied veranderen in een bron van broeikasgasuitstoot. In Nederland draagt veenoxidatie ongeveer 2 procent bij aan de landelijke uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de helft van de uitstoot van het Nederlands luchtverkeer. De gevolgen en aanpak van klimaatverandering vragen om duurzame oplossingen voor waterstanden en –voorzieningen.

Ambitieuze Water Actieagenda

De eerste stap naar deze duurzame oplossingen is een ambitieuze Water Actieagenda met aandacht voor bestaande biodiversiteit- en klimaatdoelen. Daarnaast is een inclusieve benadering noodzakelijk, met samenwerking en dialoog tussen alle belanghebbenden in het stroomgebied, zoals overheidsinstanties, bedrijven, lokale gemeenschappen en milieubewegingen.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid