'Consumenten moeten gehoor geven aan terugroepacties van onveilige consumentenproducten'

03 JUN 2024 12:47 | Waarzitwatin
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Hester Hendriks

Aanleiding:
Veiligheidswaarschuwing Racco Servies blauw | Waarschuwing | NVWA

De NVWA meldt dat er tijdens onderzoek naar de veiligheid van een servies is vastgesteld dat deze te veel kobalt bevat. Uit een vergelijkbaar onderzoek kwam naar voren dat de tas/verpakking van een badmintonset te veel cadmium bevat. Te veel worden blootgesteld aan deze zogenaamde zware metalen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat producenten en importeurs zich houden aan de juiste wet- en regelgevingen. 

Zware metalen zitten in allerlei producten: in de klei waar servies van gemaakt wordt of als verf waarmee het beschilderd wordt, in sieraden, in koperen pannen, in kleurstoffen in kleding, etc. Ook zitten metalen als hulpstoffen in bijvoorbeeld plastic. Hierdoor wordt verkleuring door de zon voorkomen en blijft het plastic sterk. Maar het gebruik heeft ook een keerzijde: een te hoge blootstelling aan metalen zoals kobalt en/of cadmium kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en ongeboren kinderen.

Omdat metalen in veel verschillende producten zitten, is het gebruik van metalen in producten vastgelegd in verschillende wet- en regelgevingen. Zo zijn er strenge eisen voor welke metalen in speelgoed mogen zitten en de hoeveelheid die uit speelgoed mag vrijkomen (migreren). Bij normaal gebruik van producten die aan de wetgeving voldoet, liggen de hoeveelheden metaal waaraan consumenten worden blootgesteld onder de gestelde grenzen en zijn deze producten niet schadelijk voor je gezondheid. 

Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat producten veilig zijn. In Nederland houdt de NVWA toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Omdat producten die niet aan de wetgeving voldoen ongewenste gezondheidseffecten met zich mee kunnen brengen, doen consumenten er goed aan altijd gehoor te geven aan veiligheidswaarschuwingen en terugroepacties van de NVWA en bedrijven.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws