ApneuVereniging start nieuwe campagne: "Apneu? Wees er vroeg bij!"

14 MRT 2024 08:12 | Apneu Vereniging

KNO-arts Nico de Vries, lid van de Medische Adviesraad van de ApneuVereniging: “Slaapapneu wordt sterk onderschat door artsen en patiënten, het is qua risico vergelijkbaar met roken en non-diagnose kost de maatschappij jaarlijks 1,5 miljard Euro”. 

Vrijdag 15 maart de ‘Dag van de slaap’ vraagt de ApneuVereniging aandacht voor de start van haar campagne: 

Apneu? Wees er vroeg bij! Een vroege diagnose voorkomt erger. 

Ademstops tijdens je slaap: dat zijn sluipmoordenaars. De medische naam is slaapapneu. Uit onderzoek van de ApneuVereniging blijkt dat de apneupatiënt 5-8 jaar met klachten rondloopt voordat de diagnose slaapapneu wordt gesteld. In die jaren richt slaapapneu veel schade aan. Door lichamelijke stressreacties en onregelmatige zuurstofvoorziening kunnen er veel verschillende aandoeningen ontstaan. Mensen met apneu ontwikkelen vaak hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes. Ook melden ze zich met hevige vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies en soms depressie bij de huisarts. Bij de postmenopauzale vrouwen neemt de kans op slaapapneu tot 3x toe door het wegvallen van vrouwelijke hormonen.  

Een late diagnose komt doordat medici zich vaak richten op de gevolgen van slaapapneu in plaats van op de oorzaak. Zij zijn niet ‘apneu-alert’. Door middel van screening in de huisartsenpraktijk kan er veel eerder een diagnose worden gesteld en met bijbehorende behandeling worden gestart. Dit bespaart veel gezondheidsschade, hoge medische kosten en arbeidsongeschiktheid.

De richtlijn voor huisartsen komt niet overeenkomt met de richtlijn voor specialisten. De richtlijn benoemd een kleine populatie die voor slaaponderzoek in aanmerking komen terwijl uit onderzoeken blijkt dat de groep mogelijke apneu patiënten, waaronder vrouwen, veel groter is. De zorg voor de niet gediagnosticeerde apneupatiënt schiet ernstig tekort.

De ApneuVereniging roept de bevoegde instanties op om hier echt werk van te maken, ieder op eigen terrein: van medische richtlijnen tot opleiding, van toezicht op doelmatige zorg tot betere samenwerking tussen de medische disciplines die aan apneu-behandeling raken.

Het is belangrijk dat er in de 1e lijn veel eerder aan apneu wordt gedacht. In de huisartsenpraktijk kan laagdrempelig een speciaal ontwikkelde smartwatch worden ingezet voor screening waarna er gericht kan worden doorverwezen. De werkdruk op die huisartsen zou zelfs kunnen dalen, wanneer deze patiënten niet meer jarenlang met onbegrepen klachten bij hen hoeven terug te komen. Door een vroegere diagnose kan de huisarts gerichtere zorg bieden.

Iedereen kan apneu hebben: postuur, geslacht of leeftijd maakt niet uit. Weinig patiënten weten dat ze een ernstige aandoening hebben. Het is daarom belangrijk dat mensen zich bewust worden van de mogelijkheid dat ze slaapapneu hebben. Heeft iemand (of de partner) het vermoeden van slaapapneu kijk op de website van de ApneuVereniging, hierop staan ervaringsverhalen en een checklist om voorbereid naar de huisarts te gaan: https://apneuvereniging.nl/20240315-dag-van-de-slaap-vroege-diagnose/

Meer binnen de rubriek Zorg