AI aanjager voor verandering in de gezondheidszorg

25 MEI 2023 07:00 | Accenture

Recente onderzoeken van Accenture tonen de kracht en het potentieel van generatieve AI, met name de transformatieve rol ervan in de gezondheidszorg. Deze technologie verlicht de werkdruk van zorgprofessionals en verbetert de patiëntenzorg.

AI-innovatie transformeert alle sectoren

Accenture's 'Technology Vision 2023' en het rapport ‘A new era of generative AI for everyone’ tonen aan dat taalgerichte AI-systemen ingrijpende veranderingen teweeg kunnen brengen in alle sectoren, inclusief de gezondheidszorg. Generatieve AI wordt door bijna alle leidinggevenden in de gezondheidszorg (98%) en bij zorgverzekeraars (89%) gezien als een stimulans voor menselijke creativiteit en productiviteit.

Nieuwe oplossingen voor urgente uitdagingen

Met wereldwijde tekorten aan zorgverleners en overbelasting van medewerkers, vereist de gezondheidszorg nieuwe benaderingen. We moeten technologie en menselijke expertise samenbrengen voor een radicale herziening. Generatieve AI kan tot 40% van de werkuren in de gezondheidszorg ondersteunen. Door bijvoorbeeld het overnemen van administratieve taken, zorgt generatieve AI voor een aanzienlijke verlichting van de werkdruk van zorgprofessionals, waardoor ze zich op hun kerntaken kunnen richten. Het benutten van het volle potentieel van generatieve AI vereist een sterke digitale basis en investeringen in talent.

Menselijke begeleiding blijft essentieel

Bij de implementatie van generatieve AI in de gezondheidszorg zijn ervaring en expertise van mensen van cruciaal belang. Naast investeringen in technologie, moeten investeringen zich richten op het versterken van vaardigheden en het uitbreiden van de organisatorische capaciteit. 50% van de gezondheidsorganisaties is van plan ChatGPT te gebruiken voor educatieve doeleinden, en meer dan de helft (52%) heeft pilotprojecten gepland voor 2023.

"Menselijke expertise is de sleutel bij de integratie van generatieve AI in de gezondheidszorg. We begeleiden zorgverleners tijdens deze snelle technologische verandering om een toegankelijkere gezondheidszorg, verbeterde patiëntervaringen en betere behandelresultaten te realiseren," aldus Rob Knigge, Lead Health & Public Services bij Accenture Nederland.

Meer binnen de rubriek Zorg