Boeren krijgen hulp in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

02 NOV 2017 15:53 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het buitengebied is kwetsbaar voor georganiseerde criminaliteit. Agrariërs krijgen steeds vaker te maken met bendes die landbouwmachines of peperdure GPS-systemen op bestelling stelen, dumping van drugsafval op het land of hennepteelt, een xtc-lab of zelfs mensenhandel in leegstaande schuren op het erf.

Het is voor boerenbedrijven onmogelijk om alleen de strijd tegen deze vormen van georganiseerde criminaliteit aan te gaan. Dat ervaren ook de ondernemers in het agrarische buitengebied in Dronten. Akkerbouwer Corné van Turnhout: “Als je als ondernemer door criminelen wordt benaderd om je schuur te verhuren, moet je sterk in je schoenen staan om ‘nee’ te zeggen. Dat kan uitlopen op afpersing, bedreiging of een financiële strop voor je bedrijf”. Publieke en private partijen hebben nu in Dronten de handen ineengeslagen om gezamenlijk de criminaliteit aan te pakken.

Woensdag 8 november 2017 geven ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken partijen in Dronten gezamenlijk het startsein van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied, dat de basis vormt voor een intensieve samenwerking om het buitengebied veiliger te maken.

Veilige buitengebieden hebben een hoge prioriteit in de regio’s Oost en Midden-Nederland. Daarom is door de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) in deze regio’s subsidie aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee in cofinanciering nog acht KVO-projecten worden gestart in buitengebieden in Oost- en Midden Nederland.

Gemeenten, politie, brandweer, bewoners, agrariërs (LTO), de Regionale Informatie en Expertise Centra Midden-Nederland en Oost, omgevingsdiensten, PVO’s, natuur- en landschapsbeheerders, waterschappen en wildbeheerseenheden (WBE) gaan samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) aan de slag om de blinde vlekken in kaart te brengen en gezamenlijk maatregelen te nemen.

U bent van harte uitgenodigd om bij de officiële start van het KVO Buitengebied Dronten aanwezig te zijn.

Datum:            woensdag 8 november 2017

Locatie:           Kaasboerderij De Polderzoom, Elburgerweg 36, 8251 RJ Dronten, www.polderzoom.nl

Programma

Vanaf 15.00 uur Ontvangst

15.30 uur          Toespraken door

                        - Aat de Jonge, burgemeester van gemeente Dronten

                        - Corné van Turnhout, akkerbouwer en bestuurslid LTO Noord, afd. Oostelijk Flevoland

                        - Patrick van den Brink, directeur CCV

16.10 uur          Officiële aftrap en fotomoment

16.15 uur          Gelegenheid voor de pers om vragen te stellen

Aanmelden Voor het bijwonen van deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij Miriam van Etten, communicatieadviseur CCV, e-mail miriam.vanetten@hetccv.nl, telefoon 06-10445647. Voor aanvullende informatie, of contact met ondernemers of andere lokale partijen kunt u eveneens terecht bij Miriam van Etten.

Meer binnen deze rubriek