Bijenhouders openen op 13 en 14 juli de deuren tijdens Landelijke Open Imkerijdagen

18 JUN 2024 08:48 | Nederlandse Bijenhoudersvereniging

EDE - De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) nodigt iedereen uit voor een bezoek aan de bijenstal op zaterdag 13 en/of zondag 14 juli aanstaande. Tijdens het gratis landelijke evenement nemen bijenhouders de bezoekers mee in de wereld van de bijen en laten hen zien wat een imker precies doet. Ook geven ze de bezoeker praktische tips over hoe ze bij kunnen dragen aan een betere omgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. Ga naar bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdagen voor een overzicht van deelnemers van de Landelijke Open Imkerijdagen.

Bijen zijn belangrijk

Insecten en in het bijzonder bijen staan volop in de belangstelling. Vooral hun leefomgeving en daarmee het aanbod van dracht ofwel voedsel staat onder druk. Bijen zijn onmisbaar, met name omdat zij als bestuivers van belang zijn voor de productie van vele soorten groenten en fruit, maar ook voor bloemen, planten en bomen in onze natuur. Het is daarom van groot belang onze omgeving zo bijvriendelijk mogelijk te maken. Maar hoe doe je dat precies? Daar vertellen de bijenhouders graag over en delen tips en advies tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen. Enthousiaste bezoekers kunnen zich direct inschrijven voor een basiscursus imkeren. 

Over de Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Nederland telt ongeveer 11.000 imkers waarvan 80% is aangesloten bij de NBV. De vereniging is een ledenorganisatie en belangenbehartiger van de imkerij richting lokale, nationale en internationale overheden. Daarnaast biedt de NBV opleidingen en cursussen aan ten gunste van een hoogwaardig kennisniveau van de Nederlandse imkerijsector. Innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige sector worden gestimuleerd en er wordt steevast ingezet op verbetering van de bijengezondheid en biodiversiteit. Tot slot is de imkerij een essentiële partner van de agrarische sector vanwege de inzet van bijenvolken voor bestuiving van cultuurgewassen.

Kijk voor alle deelnemende locaties op bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag.

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur