Kabinet schiet in eigen voet met bezuinigingen op het CCV

21 NOV 2017 15:33 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), biedt vandaag een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. In de petitie roepen het CCV en meer dan 25 publieke en private partijen op om de voorgenomen bezuiniging op het CCV terug te draaien.

Volgens de ondertekenaars komt criminaliteitspreventie door de bezuiniging zwaar onder druk te staan. Opgebouwde publiek-private netwerken zullen verbrokkelen en opgebouwde kennis verdwijnt. Dit heeft grote gevolgen voor de fysieke en sociale veiligheid in Nederland en leidt tot extra druk op de strafrechtketen. Daarom deed Van den Brink vanmiddag in Den Haag de oproep: “Stop de bezuiniging en maak het mogelijk om ook in de toekomst in gezamenlijkheid te werken aan minder slachtoffers en minder schade.”

Ondernemers in de kou

De bezuiniging op het CCV treft zowel particulieren als ondernemers. Niet voor niets steunen ook VNO-NCW en de VNG de petitie. In winkelgebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen neemt het aantal vernielingen met 33% af en het aantal bedreigingen met 21%. Succesvolle initiatieven met het KVO Buitengebied staan ook onder druk, terwijl juist nu blijkt dat criminelen ook daar hun weg vinden. Door het Keurmerk Veilig Ondernemen weg te bezuinigen, laat het kabinet ondernemers in de kou staan en verdwijnt er een unieke publiek-private samenwerking die veel steun krijgt vanuit het bedrijfsleven.

Particulieren treft deze bezuiniging bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het aantal politiemeldingen over kwetsbare mensen of mensen met verward gedrag neemt toe. Dat ziet het CCV ook terug in de meldingen van woonoverlast en buurtbemiddeling. Onderwerpen waarop het CCV een actieve en effectieve rol heeft en nauw samenwerkt met gemeenten, politie en woningcorporaties.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van goede publiek private samenwerking die schade en slachtoffers voorkomen en de druk op strafrechtketen verkleinen. “Een veiliger Nederland begint met voorkomen van criminaliteit,” meldt de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018. De bezuinigingen op het CCV passen daar niet bij. “Sterker nog, de subsidie voor het CCV is een minimale investering met een groot rendement. Deze bezuiniging is dan ook onbegrijpelijk in het licht van de miljarden die het kabinet uittrekt voor veiligheid. Het kabinet schiet hiermee in zijn eigen voet,” besluit Van den Brink.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie de Clercq, mediawoordvoerder, 06 542 45 647

Meer binnen deze rubriek