Ondernemingskamer behandelt verzoek Lakeman om jaarrekening pensioenfonds te vernietigen

11 AUG 2022 10:32 | SOBI

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam neemt een klacht van voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in behandeling. Volgens Lakeman hanteert PME in het jaarverslag 2021 onder dwang van De Nederlandsche Bank (DNB) een te lage rekenrente. Daardoor vallen het resultaat en eigen vermogen veel te laag uit en worden pensioenontvangers, premiebetalende werknemers en bij het fonds aangesloten ondernemingen jaarlijks voor miljarden euro’s benadeeld. Lakeman vraagt de Ondernemingskamer de jaarrekening te vernietigen en te laten vervangen door een jaarrekening waarin het beleggingsresultaat wél een rol speelt bij de vaststelling van de rekenrente. Op 27 oktober is er een besloten zitting over de zaak.

Een vergelijkbaar verzoek deed Lakeman samen met een aantal pensioenontvangers in juli bij de Ondernemingskamer over de jaarrekening 2021 van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en het Pensioenfonds voor de Bouw. Daar buigt de Ondernemingskamer zich in een later stadium over. De accountant van PME (S.B. Spiessens van EY) krijgt van de Ondernemingskamer tot 6 oktober de  tijd desgewenst schriftelijk een standpunt bij de griffie in te dienen.

Lakeman stelt dat de rekenrente volgens Europese regelgeving vastgesteld moet worden. Die bepaalt dat daarbij rekening gehouden moet worden met het beleggingsrendement. Het betreft de zogenoemde IORP II-richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision Directive). Lakeman vindt dat DNB vele pensioenfondsen in de problemen brengt door hen te verplichten deze Europese regel te overtreden. Daardoor vallen het resultaat en het eigen vermogen in totaal vele tientallen miljarden euro’s te laag uit.  

Lakeman meent dat de rentetermijnstructuur die DNB aan pensioenfondsen oplegt een onjuiste grondslag kent en niet in lijn is met de IORP II-richtlijn. Hij kent geen andere Europese toezichthouder die pensioenfondsen dwingt om de Europese richtlijn te overtreden door de technische pensioenvoorzieningen veel te groot weer te geven. De in het boekjaar 2021 toegepaste rekenrente bedroeg minder dan 0,6% terwijl het gemiddelde beleggingsrendement van de Nederlandse pensioenfondsen al tientallen jaren méér dan 0,6% bedraagt.

Volgens de SOBI-voorzitter bulken pensioenfondsen van het geld en kunnen ze alle pensioenuitkeringen volledig indexeren en de te betalen premies verlagen. De door DNB verplicht gestelde rentetermijnstructuur tast het eigen vermogen en resultaat honderden miljarden euro’s  aan. Terwijl DNB op basis van onjuiste uitgangspunten beweert dat volledig indexeren onverantwoord zou zijn, is de realiteit dat het wel degelijk kan en dat pensioenfondsen door DNB gedwongen worden premiebetalers en ontvangers van pensioenuitkeringen tekort te doen.

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Pieter Lakeman (info@sobi.nl / 06-38150576 of 030-2040200).

Dit is een origineel bericht van SOBI

Meer binnen deze rubriek