Zorgorganisaties luiden noodklok: Nederland kan niet zonder Hulp bij Huishouden

15 NOV 2023 11:19 | Actief Zorg

Het gaat er heftig aan toe in de zorgsector. Onlangs is vanuit het kabinet onderzoek gedaan naar hoe de beheersbaarheid van de ouderenzorg kan worden vergroot. Een van die voorgestelde maatregelen in dit onderzoek is; schrap de Hulp bij Huishouden uit de Wmo. Voor ouderenzorgorganisaties is dat aanleiding om de noodklok te luiden: erken en omarm Hulp bij Huishouden als fundament voor zorg thuis. 

Met ondersteuning van een position paper, onderschreven door meer dan 40 zorgorganisaties, roepen zij op om Hulp bij Huishouden te erkennen en omarmen. Het paper is gepubliceerd op www.meerdanpoetsen.nl

Jeroen Kamerbeek, directeur bij Tzorg: “Hulp bij huishouden is geen dure vorm van schoonmaak, maar vaak de eerste en goedkoopste vorm van zorg”. Het schrappen van Hulp bij Huishouden gaat voorbij aan de impact van deze ondersteuning, zo zeggen zij. Daarom luiden ouderenzorgorganisaties Tzorg, Actief Zorg, Axxicom, Buurtzorg, Acteon Thuiszorg en Cordaan samen de noodklok: erken en omarm de impact van Hulp bij Huishouden en gebruik het als onderdeel van de oplossing van de maatschappij: mensen langer, gelukkiger, meer zelfredzaam thuis laten wonen.

Het belang van Hulp bij Huishouden

Lia van Galen, algemeen directeur bij Actief Zorg: “Hulp bij huishouden is de eerste stap naar zorg, die in mijn optiek voor iedereen die dit nodig heeft beschikbaar moet zijn. Ik wil in beeld brengen wat er gebeurt als we het afschaffen. Samen willen wij de onzichtbaarheid van de zin van dit werk zichtbaar maken.”  Het gezamenlijk geschreven position paper legt uit waarom Hulp bij Huishouden de belangrijkste basis is om mensen überhaupt thuis te kunnen laten wonen: Dat ouderen langer thuis kunnen wonen werd eerder gebracht als een luxe optie, maar is inmiddels vaak noodzaak. Simpelweg omdat er geen andere voorzieningen meer voorhanden zijn. Als je op de juiste manier ondersteunt kun je iemand lang met minimale ondersteuning helpen, maar blijft deze vorm van ondersteuning achterwege dan neemt de zorgbehoefte snel toe. Het inzetten van Hulp bij Huishouden draagt hierbij positief bij aan het uitstellen, danwel voorkomen van zwaardere zorg. Dat is kostbare tijd die de druk op de zorg verlaagt. Dit komt omdat vroege signalering een krachtige factor is van Hulp bij Huishouden.

Branche organisatie schaart zich achter position paper

Als de Hulp bij Huishouden en de signalerende functie wegvalt, neemt de druk op duurdere zorgvormen toe, zo blijkt ook uit onderzoek van het CPB (Wat als zorg wegvalt, 2019). Hiermee wordt de uitdaging rondom betaalbaarheid niet opgelost maar juist versneld. Dit staat haaks op de reeds gepubliceerde zorgakkoorden. Daarom staat ook branche organisatie ZorgthuisNL pal achter het position paper. 

Samen roepen de zorgorganisaties het kabinet op om Hulp bij Huishouden als fundament voor zorg thuis te erkennen, omarmen en behouden: “Zodat we samen werken aan een gezonde generatie van weerbare, vitale mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Laten we samen zorgen voor een visie, een   die verder gaat dan het oplossen van wachtlijsten en directe betaalbaarheid van Hulp bij het Huishouden. Laten we samen strijden voor een zorglandschap waarin mensen zonder zorgen oud kunnen worden.”

U leest het position paper op www.meerdanpoetsen.nl

Meer binnen de rubriek Zorg