'Veel nadelige gevolgen voor kinderen als ouders door geldzorgen besparen op sport'

06 SEP 2022 09:39 | ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Jamilla Vervoort, Kenniscentrum Sport & Bewegen in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Jeugdfonds waarschuwt: door inflatie minder kinderen op sport- en muziekles

Door geldzorgen kunnen nu vaak al twee of drie kinderen per klas niet meedoen aan sport of cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat deze aantallen door de inflatie alleen nog maar verder zullen toenemen. Ouders die geldzorgen ervaren hebben meer stress. Besparen op een sportlidmaatschap lijkt dan logisch, maar kan juist veel nadelige gevolgen hebben voor kinderen: zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Volwassenen die te maken hebben met financiële onzekerheid, of die door de stijgende prijzen daar ineens mee te maken krijgen, kunnen daar veel stress van ervaren. Langdurige stress heeft een negatief effect op de denkkracht om goede keuzes te maken. Sociale activiteiten voor hun kinderen, waaronder sport en bewegen, staan dan niet meer hoog op hun prioriteitenlijstje. Geld besparen door een lidmaatschap op te zeggen of zelfs niet aan te gaan lijkt dan een logische keuze. Naast het lidmaatschap is ook het organiseren dat een kind naar sport toe kan gaan ingewikkelder, want ouders hebben veel aan hun hoofd. En dat is zorgelijk omdat sport en bewegen belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind.

Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen voor kinderen van groot belang is voor hun fysieke, mentale en sociale gezondheid en een goede ontwikkeling. Sport en bewegen op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller voor de sport- en beweegdeelname op latere leeftijd. Als kinderen op jonge leeftijd geen kennis maken met sport, is de kans groot dat ze later ook niet of minder sporten en bewegen dan leeftijdsgenoten die wel van jongs af aan in aanraking komen met sport. Bovendien hangt het ook samen met de gezondheid van kinderen nu en op volwassen leeftijd.

Daarnaast is de sociale participatie voor kinderen belangrijk. Sport en bewegen brengt hen nog veel meer dan alleen gezondheidsvoordelen. Denk hierbij aan meer zelfvertrouwen, afleiding van de thuissituatie, aanleren van sociale vaardigheden en het maken van nieuwe vrienden. Zeker het vergroten van het sociale netwerk is belangrijk bij kinderen uit gezinnen met geldzorgen; zij geven vaak aan dat het heel prettig is om een steunfiguur of rolmodel te hebben buiten het gezin (bijvoorbeeld een buurtsportcoach of sporttrainer).

Regelingen, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zorgen ervoor dat er in ieder geval geld beschikbaar komt om het lidmaatschap te betalen, zodat kinderen de positieve effecten van sport en bewegen niet wordt ontzegd.

Jamilla Vervoort is specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer binnen de rubriek Persoonlijke financiën