VEH: 'Behoud salderingsregeling biedt kansen voor nieuw plan dat consumenten beschermt'

13 FEB 2024 15:24 | Vereniging Eigen Huis

AMERSFOORT -  Vereniging Eigen Huis ziet het behoud van de salderingsregeling als kans voor politiek en maatschappelijke organisaties om samen tot een nieuw plan te komen dat verduurzaming stimuleert en consumenten beschermt. De Eerste Kamer stemde dinsdag tegen het wetsvoorstel van het demissionair kabinet voor afbouw van de salderingsregeling. Een meerderheid vreesde dat het voorstel te veel nadelige gevolgen zou hebben, onder andere voor mensen die nog geen zonnepanelen hebben en de energietransitie. 

De salderingsregeling houdt in dat mensen met zonnepanelen de zonnestroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren, mogen afstrepen van de stroom die ze afnemen van hun energieleverancier. Verantwoordelijk minister Rob Jetten wilde de regeling vanaf 2025 in stappen afbouwen, in 2031 zou deze helemaal stoppen.

Te weinig garanties

De politieke partijen die tegen stemden, waren bang dat huurders en woningbezitters door het wetsvoorstel geen zonnepanelen meer op hun dak zouden leggen. Het plan van Jetten bevatte volgens hen te weinig garanties dat dit aantrekkelijk blijft. Ook was de Eerste Kamer er niet gerust op dat energieleveranciers na afbouw van salderen stoppen met terugleverkosten en andere maatregelen die nadelig zijn voor mensen met zonnepanelen.

'Samen werken aan nieuw plan'

Vereniging Eigen Huis en andere belangenorganisaties riepen eerder de Eerste Kamer op om tegen het wetsvoorstel te stemmen omdat deze te veel onzekerheden bevatte voor consumenten. De vereniging vindt dat alle betrokkenen nu samen de schouders eronder moeten zetten om te komen tot een plan, dat zonnepanelen voor iedereen mogelijk maakt en consumenten beschermt tegen de wildgroei aan heffingen en andere maatregelen van energieleveranciers. Belangrijk hierbij is dat een terugverdientijd van 7 jaar wordt gegarandeerd. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij woordvoerder Valeska Hovener, 06-40846655, v.hovener@eigenhuis.nl. Belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis helpt haar 800.000 leden bij de aankoop, verkoop, verduurzaming en betaalbaarheid van hun woning of VvE. De vereniging komt op voor de positie van starters op de woningmarkt en mensen die een eigen huis bezitten. Samen staan we sterker.

Meer binnen de rubriek Economie en geld