2 miljoen jonge palingen uitgezet in de Randmeren

10 MRT 2023 17:31 | Stichting DUPAN

In de Randmeren zijn vandaag 2 miljoen jonge palingen uitgezet. De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd, waren afkomstig uit de Franse Atlantische riviermondingen, waar ze in deze tijd van het jaar massaal voorkomen. In Nederland zijn er juist te weinig jonge palingen. De overheid hanteert daarom sinds 2009 een Aalherstelplan en zet in dat kader jaarlijks een hoeveelheid glasaal uit om de palingstand te vergroten.

De glasaal is met een speciaal geconditioneerd transport vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht. De volledig doorzichtige mini-palingen zijn 7 cm lang, ongeveer 0,3 gram en uiterst kwetsbaar. Daarom wordt de uitzet uitgevoerd door een team van specialisten en beroepsvissers uit de palingsector.

In heel Europa is vanaf 2007 de Aalverordening van kracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de decennialange achteruitgang van de hoeveelheid glasaal in 2011 is gestopt en sindsdien licht toeneemt. Door glasaal uit te zetten wordt de palingstand vergroot en komen er uiteindelijk weer meer jongen. Dankzij goed beheer van natuur en visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich in de komende jaren voortzet.

Glasalen worden geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Via de Golfstroom worden ze meegevoerd naar – voor het overgrote deel - de Franse kust. Van daaruit trekken ze massaal via de riviermondingen het zoete water in. De kustbeschermingen belemmeren dat echter. Daarom stellen wetenschappers ieder jaar een beperkt quotum vast voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en elders in Europa uitgezet. Op die manier kan een groter deel opgroeien in zoetwater, ook in landen waar de glasaal door belemmeringen vrijwel niet kan komen, zoals in Nederland het geval is.

Er is in totaal rond de 800 kilo glasaal uitgezet, ongeveer 2 miljoen stuks jonge palingen. Dit voorjaar worden er nog op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde, geschikte gebieden. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen. De uitzet is een onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer en vindt plaats sinds 2010. Het aalbeheer is gericht op herstel van de palingstand. Na decennia van achteruitgang neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten sinds 2011 licht toe (ICES-rapport 2021).

Verantwoording Deze uitzet is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het doel is om zodoende de uittrek van schieraal (volwassen palingen) te verhogen, conform de doelstellingen uit de Europese Aalverordening en de nationale implementatie daarvan via het Nederlandse Aalherstelplan. Het project is medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur