Studie EUIPO: Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten bedreiging voor mkb-bedrijven

31 JAN 2023 10:47 | EUIPO
  • Schendingen van intellectuele-eigendomsrechten vormen een groot risico voor de winstgevendheid en zelfs voor het voortbestaan van mkb-bedrijven.
  • De overlevingskansen dalen met 34% als mkb-bedrijven te maken krijgen met dergelijke inbreuken.
  • De helft van de nepartikelen die aan de EU-grenzen in beslag zijn genomen vanwege inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten van mkb-bedrijven, is online gekocht.
  • Elektronica, kleding, cosmetica en speelgoed behoren nog steeds tot de producten die het vaakst in beslag worden genomen vanwege namaak.
  • China is veruit de belangrijkste bron van namaakproducten.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerden vandaag een studie over de gevolgen van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De studie, de eerste die speciaal gericht is op mkb-bedrijven, biedt nieuwe inzichten in de gevolgen van namaak en andere soorten inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) voor het mkb.

In het verslag getiteld “Risks of Illicit Trade in Counterfeits to Small and Medium-Sized Firms” wordt gewezen op het feit dat mkb-bedrijven die te maken krijgen met inbreuken op hun intellectuele-eigendomsrechten minder kans hebben om de komende 5 jaar te overleven (-34 %). Dit geldt met name voor onafhankelijke mkb-bedrijven die geen deel uitmaken van een grote ondernemingsgroep, en voor mkb-bedrijven die te kampen hebben met inbreuken op hun octrooien.

Octrooien zijn IE-rechten die de meest rechtstreekse bescherming voor innovaties bieden. Schendingen van octrooien zijn daarom een groot gevaar voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor mkb-bedrijven in het bijzonder.

Volgens het meest recente mkb-scorebord heeft 15% van de mkb-bedrijven met geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten te maken met inbreuken daarop. Dit percentage is hoger bij mkb-bedrijven met vernieuwende activiteiten (19,4% in het geval van mkb-bedrijven die echte innovaties hebben geïntroduceerd). IER-inbreuken vormen dus met name een probleem voor kleinere bedrijven die innoveren en werkgelegenheid en groei creëren.

In de vandaag gepubliceerde studie wordt ook gekeken naar de landen van herkomst van de namaakproducten waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele-eigendomsrechten van kleinere bedrijven. China is nog steeds de veruit belangrijkste producent van namaak en is goed voor 85 % van de in beslag genomen goederen als het gaat om onlinehandel, en voor 51 % van de wereldwijd in beslag genomen offline verkochte goederen.

Producenten van namaak richten zich op alle soorten producten van mkb-bedrijven. De meest nagemaakte producten zijn elektrische apparaten en elektronica (30% van de in beslag genomen goederen), kleding (18%), parfums en cosmetica (10%) en speelgoed en spellen (10%). Veel van deze namaakgoederen zijn bovendien van slechte kwaliteit en vormen een bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van de consument.

Ongeveer de helft van de aan de EU-grenzen in beslag genomen namaakproducten die inbreuk maakten op intellectuele-eigendomsrechten van mkb-bedrijven was online gekocht.

Bestrijding van IER-inbreuken

Volgens het meest recente mkb-scorebord van EUIPO, dat in september 2022 is gepubliceerd, hebben inbreuken op IE-rechten negatieve gevolgen voor de betrokken mkb-bedrijven, zoals omzetverlies, reputatie- en imagoschade en verlies van hun concurrentievoordeel.

40% van de kleine en middelgrote ondernemingen erkent echter dat zij niet aan marktbewaking doen om mogelijke inbreuken op hun IE-rechten op te sporen, of dat zij slechts gebruikmaken van incidentele informatie over inbreuken, zoals feedback van klanten of informatie van zakenpartners.

De overgrote meerderheid van de bedrijven in de EU (99%) zijn mkb-bedrijven, die goed zijn voor ongeveer tweederde van de banen. Om hen te ondersteunen heeft EUIPO samen met de Europese Commissie en de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom in de EU een reeks initiatieven op het gebied van IE-rechten gelanceerd, waaronder het Mkb-Fonds, dat kleine bedrijven subsidies verleent voor het registreren van intellectuele-eigendomsrechten. Meer dan 32 000 mkb-bedrijven in de EU hebben al van het fonds geprofiteerd.

In het kader van het Mkb-Fonds 2023 biedt EUIPO ook een IP Scan-handhavingsdienst aan die is gebaseerd op de zogenoemde IP Scan en mkb-bedrijven van oriënterend advies dient over hoe zij kunnen reageren op schendingen van IE-rechten of over de vraag of zij het risico lopen te worden aangeklaagd wegens een vermeende inbreuk op IE-rechten van derden.

Deze initiatieven maken deel uit van het bredere actieplan inzake intellectuele eigendom van de Europese Commissie, dat ook gericht is op het bestrijden van namaak en het intensiveren van de handhaving van IE-rechten. Op dit gebied ondersteunt EUIPO de ontwikkeling van een EU-toolbox tegen namaakpraktijken om de samenwerking en de gegevensuitwisseling tussen rechthebbenden, tussenpersonen en overheidsinstanties te verbeteren.

Bedrijven hebben ook gratis toegang tot het IE-handhavingsportaal. Dit EUIPO-instrument helpt bedrijven om voor de handhaving van hun intellectuele-eigendomsrechten in de verschillende EU-lidstaten te zorgen, doordat het de uitwisseling van veilige informatie tussen rechthebbenden en handhavingsautoriteiten vergemakkelijkt met het oog op inbeslagname van namaakgoederen.

De uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau, onderstreept de bevindingen van de studie:

,,Deze baanbrekende studie bevestigt dat innovatieve mkb-bedrijven meer risico lopen schade te ondervinden door namaak. Oneerlijke en illegale concurrentie door namaak en andere inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten ondermijnt de overlevingskansen van die mkb-bedrijven, die normaal gesproken de werkgelegenheid en de welvaart van de toekomst creëren. Bedrijven moeten zorg dragen voor de bescherming van hun intellectuele-eigendomsrechten, maar het is ook van essentieel belang om een doeltreffende handhaving te waarborgen en bonafide bedrijven in de EU te ondersteunen in de bestrijding van deze plaag.

---------------------------

EUIPO publiceert via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) regelmatig studies en onderzoeken naar de wereldwijde handel in nagemaakte en illegaal gekopieerde goederen. De desbetreffende rapporten zijn beschikbaar op de website van het Waarnemingscentrum.

OVER EUIPO

EUIPO is een van de grootste gedecentraliseerde agentschappen van de EU, gevestigd in het Spaanse Alicante. EUIPO is uitgeroepen tot het meest innovatieve bureau voor intellectuele eigendom ter wereld. Het beheert de inschrijving van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, die in alle EU-lidstaten bescherming van intellectuele eigendom bieden en online kunnen worden beschermd. Het werkt ook samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom van de EU en beheert het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is in 2009 opgericht om de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het groeiende aantal inbreuken op deze rechten in Europa. Het Waarnemingscentrum werd op 5 juni 2012 ondergebracht bij EUIPO op grond van Verordening (EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Meer binnen de rubriek E-commerce