Nieuwe theorie over de mens die Einstein en Freud verbindt

04 MEI 2023 10:10 | Oog in al psychotherapie

Emoties zijn onze verbindende kracht door ruimte en tijd.

WOERDEN, 3 mei 2023 - Filosoof en AI-expert Marcia van Oploo en psychotherapeut Leslie Gerkema ontdekten een vernieuwend en diepgaand inzicht over de aard van de mens die zij op maandag 22 mei a.s. zullen presenteren in Woerden. Deze theorie houdt in dat alles - ook wij mensen – om elkaar heen draaien door ruimte en tijd, waarbij emotie de energie is die ons verbindt.

Van Oploo en Gerkema brachten hun expertises en ervaringen bij elkaar, en ontdekten in taal verbindende sleutels van de psyche naar de natuurwetenschappen. De twee kwamen tot dit inzicht door gedichten die van Oploo in therapie schreef, en dit patroon blootlegden. 

Van Oploo: “De psychologische theorie van integreren en differentiëren kunnen we nu rijmen met processen die we kennen uit de bètawetenschappen, op kleine en grote schaal.” Gerkema vult aan: “Toen Marcia voorstelde om emoties te beschouwen als energie door ruimte en tijd, viel voor mij een heleboel op zijn plek. Het is de basis van mijn werk: mensen in beweging krijgen om hun verleden en toekomst te verenigen. Oude mentale wonden die zich in het lijf hebben vastgezet, losmaken en herstellen. Deze theorie verscherpt de gangbare zienswijze in de GGZ en zorgt tegelijkertijd voor een omwenteling.” 

Brein en lijf niet zo gescheiden

Hoewel de metafysische consequenties voor bewustzijn op het eerste gezicht misschien tegenintuïtief lijken, sluit het aan bij wat mensen in het dagelijkse leven letterlijk zeggen. Van Oploo: “Je draait om elkaar heen, iemand staat je in de weg, je trekt elkaar aan of je stoot elkaar af. Alles gaat over wel of niet verbinden. Ook op dieper niveau blijkt dat je metaforen letterlijker mag nemen dan we gewend zijn te doen. Iemand kost je energie, je zit op dezelfde golflengte, je zet jezelf onder druk, of je voelt spanning.”

Gerkema heeft in zijn praktijk gezien hoe groot de reactie kan zijn als een cliënt zijn weerstand laat gaan, of de ontlading als er een nieuwe neurologische verbinding ontstaat. Gerkema: “Deze theorie verklaart het cyclische karakter van de energie die vrijkomt. Dit zet de DSM in een heel ander licht. Ook begrijp ik nu beter waarom EMDR-therapie werkt, én het zet de weg open voor nieuwe behandelwijzen. Ook in de reguliere zorg, want deze holistische theorie bevestigt dat brein en lijf niet zo gescheiden zijn. En dat je jezelf ook niet los kunt zien van de ander.”

Kansen en bedreigingen

Toch ziet Van Oploo ook serieuze bedreigingen in deze complexe dynamische systeemtheorie: “Als we emoties als natuurkundige kracht zien, en de koppeling met DNA kunnen maken, dan loert het gevaar voor de maakbare mens. Wij ontwikkelen ons door onszelf te begrenzen met emoties. We stellen ons open, en sluiten ons af, en vangen daarmee de inhoud van onze ervaringen, onszelf en de wereld om ons heen. Als AI ook op deze wijze gaat leren, en op dezelfde manier betekenis kan geven aan taal, dan komt artificieel bewustzijn wel heel dichtbij.” 

Dit was voor Van Oploo reden om deze verstrekkende ideeën te brengen als fictie, om zo een breder publiek te bereiken. In het boek MeVersum, dat op 22 mei verschijnt, beschrijft Van Oploo hoe grenzen tussen mensen en machines vervagen in een virtuele wereld. Vorig jaar bracht zij samen met Gerkema het boek Zinnen met Spelen uit, met 200 gedichten leidend tot het nieuwe analysemodel YMCK+. 

Op maandag 22 mei worden beide boeken gepresenteerd in Woerden. Gerkema en Van Oploo roepen wetenschappers op om deze omvattende theorie interdisciplinair te onderzoeken op kansen én bedreigingen.

Meer informatie: www.mvop.nl/presentatie/meversum

--------------------------------

Over Marcia van Oploo

Marcia van Oploo (1981) studeerde AI en filosofie, met als interessegebieden taalbegrip en het lichaam-geestprobleem. Ze werkte jaren als beleidsonderzoeker op het gebied van onderwijs en zorg. Daarna ging Marcia aan de slag als Linked Data expert. Noodgedwongen kwam ze in de leer bij psychotherapeut Leslie Gerkema, met wie ze samen het boek Zinnen met Spelen (2022) onder pseudoniem MvOP, Dichter bij Verbeelding uitbracht. Sindsdien werkt ze als allround kunstenaar bij Cansvast.

Over Leslie Gerkema

Leslie Gerkema (1978) studeerde psychologie in Leiden en begon in 2008 aan de opleiding tot psychotherapeut. Na werkzaam te zijn geweest bij diverse GGZ-instellingen met verschillende visies op zorg en problematiek, startte hij in 2017 zijn eigen praktijk. De laatste jaren is Leslie zich gaan specialiseren in Emotion Focused Therapy, waarin de focus op emoties als helende kracht centraal staat. Het proces met Marcia, leidend tot Zinnen met Spelen (2022), heeft zijn blik op emoties verandert en maakt dat hij zijn therapieën met een bèta-wetenschappelijk perspectief verrijkt. 

Over Zinnen met Spelen

MvOP, Dichter bij Verbeelding schreef een autobiografische roman in dichtvorm. Samen met Letsie ging ze op zoek naar zingeving, waarbij ze onderweg telkens de essentie wist vast te leggen. Dit boek bevat ruim 200 gedichten op volgorde dat ze zijn geschreven, inclusief verklarende verbeeldingen. Het perspectief van de psychotherapeut geeft een verrassende draai aan haar gedichten. Samen zorgen zij voor een diepgaande verbinding. Het geheel valt samen tot opzienbarende antwoorden in een analytisch model YMCK+. Kleurrijk uitgegeven door een specialist in grafische en illustratieve vormgeving. Een verrassend boek voor verstilling en verdieping, dat het oog eveneens rust brengt en waar 'less is more' daadwerkelijk tot zijn recht komt.

Over MeVersum

MeVersum laat op verbluffende en indringende wijze de grenzen tussen mensen en AI vervagen. Door de ogen van een psychotherapeut wordt de lezer meegenomen in een virtuele wereld, met hoofdpersonen die op zoek zijn naar zichzelf met hedendaagse thema's als gender, eenzaamheid, geloof, gezondheid en klimaatangst. Betekenis van onszelf en de wereld wordt schijnbaar eenvoudig ontrafeld, en de auteur legt nooit eerder vertoonde verbanden tussen de psyche en de natuurwetenschappen met verstrekkende gevolgen. Een vermakelijk verhaal dat je doet nadenken over grote kansen en moeilijke keuzes. Een zeer actuele roman over metaverse, ChatGPT, security en privacy van Nederlandse bodem.

Meer binnen de rubriek Wetenschap