Ruimte nodig voor bewonersinitiatief: ‘Maak geen regels, maar regel het’

21 MRT 2024 13:30 | Katalys

Professionals betrokken bij bewonersinitiatieven hebben zelf behoefte aan regelruimte en ruggensteun. Dat blijkt uit de publicatie 'Ruimte maken, waar wachten we op? Samenwerken met bewonersinitiatieven' die Katalys vandaag uitbrengt. 600 beleidsmakers en -uitvoerders vertellen hierin waar zij over struikelen en welke oplossingen goed werken. Allemaal hebben ze behoefte aan één ding: dat bewonersinitiatieven niet langer als uitzondering gelden, maar als onderdeel van een logische en structurele samenwerking. ‘Maak geen regels, maar regel het’

Jitske Tiemersma, directeur van Katalys: “Het is duidelijk dat verandering in de lucht hangt. Er is een nieuwe dynamiek in opkomst tussen publiek, privaat en collectief. Om de kracht van lokale gemeenschappen tot volle bloei te laten komen, is het nodig dat organisaties rondom bewonersinitiatieven stoppen met hen te zien als een ‘pilot’ of als ‘pioniers’. De beweging van actieve bewoners telt maar liefst 4,2 miljoen Nederlanders. Mensen die zich allemaal inzetten in en voor hun eigen omgeving. Onze samenleving heeft die mensen keihard nodig: om de contacten in de buurt goed te houden, om elkaar op te vangen en te zorgen voor elkaar, om de wijk leefbaar te houden, om de klimaatverandering het hoofd te bieden. De professionals die stappen zetten om samenwerking met initiatieven te laten wérken, verdienen rugdekking. Initiatiefnemers en professionals hebben een gezamenlijke behoefte: maak geen regels, maar regel het!”

Openhartige gesprekken

Katalys sprak in het hele land ruim 600 direct betrokkenen, van ambtenaren tot wethouders, van wijkwerkers tot ervaren initiatiefnemers. De gesprekken gingen over de vraag: “Waar loop jij zelf tegenaan in jouw organisatie? En hoe los je dat op?” De resultaten van deze openhartige gesprekken, vergezeld van feiten en cijfers plus reflectie van deskundigen, brengt Katalys nu uit in de publicatie ‘Ruimte maken, waar wachten we op? Samenwerken met bewonersinitiatieven’.

Katalys presenteert de publicatie vandaag in Arnhem, waar de organisatie 135 jaar geleden werd opgericht en nu haar jubileumjaar afrondt. Ahmed Marcouch, voorzitter van Katalys, overhandigt het eerste exemplaar aan Dirk Vreugdenhil, Gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Katalys versterkt mensen met een initiatief voor hun eigen omgeving. Bewonersgroepen die zich inzetten voor een betere, mooiere, gezondere, gezellige buurt kunnen terecht bij Katalys voor een gratis deskundige adviseur. Meer dan 100 adviseurs ondersteunen vanuit provinciale teams de bewonersinitiatieven in hun eigen regio. Zij zetten hun professionele expertise en netwerk kosteloos in als vrijwilliger. Katalys kan indien nodig een maatschappelijk initiatief (mee)financieren of hulp inschakelen van ingenieursbureau Arcadis. Ook organiseert Katalys jaarlijks het landelijke leefbaarheidsprogramma ‘Kern met Pit’. Al meer dan 135 werkt Katalys zo aan krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Voluit heten we Stichting Koninklijke Katalys (voorheen: KNHM foundation). H.K.H. Prinses Beatrix is onze beschermvrouwe.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid