VEH: Tijdelijk prijsplafond aanjager voor verduurzamen

22 FEB 2023 14:39 | Vereniging Eigen Huis

VEH: Tijdelijk prijsplafond aanjager voor verduurzamen

Amersfoort, 22 februari 2022 -  De helft van de huiseigenaren voelt de druk van het tijdelijke prijsplafond om hun huis te verduurzamen zodat de energierekening ook de komende jaren betaalbaar blijft. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder bijna 700 woningbezitters.

Bijna een derde van de huiseigenaren wil door de hoge energierekening extra vaart zetten achter hun verduurzamingsplannen. Een vijfde van hen had dergelijke plannen al voordat de energierekeningen stegen. Betere isolatie van het huis en zelf energie opwekken met zonnepanelen staat bij ruim de helft bovenaan de prioriteitenlijst.

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Juist nu moet alles op alles worden gezet om mensen te helpen om hun woning te verduurzamen. Met goede besparingsadviezen, toegankelijke financieringsmogelijkheden, een groter aanbod van producten en uitbreiding van de installatiecapaciteit kan het verbruik in honderdduizenden huizen blijvend omlaag. Dan zet Nederland grote stappen en blijft de energierekening voor velen betaalbaar.”

Van de huiseigenaren denkt 17 procent dat het energieprijsplafond hen veel gaat helpen bij het betaalbaar houden van de energierekening, terwijl 44 procent verwacht dat het een beetje helpt. Bijna een kwart zegt dat het prijsplafond voor hen nadelen heeft. Dit komt veelal voor bij huishoudens met een elektrische warmtepomp. Het verbruik komt hierdoor boven het maximum en de energierekening wordt veel minder gecompenseerd door het prijsplafond.

Scherp oog op energieverbruik

Het energieverbruik wordt door huiseigenaren scherp in de gaten gehouden: ruim 90 procent kijkt minimaal 1 keer per maand naar de meterstanden of controleert het eigen verbruik op een verbruiksapp. Ongeveer een derde doet dat bijna dagelijks. Maar liefst driekwart past het eigen gedrag aan om minder energie te verbruiken.

Hoop op terugkeer vaste tarieven

Ruim 67 procent van de huishoudens (bron: CBS) heeft inmiddels een energiecontract met variabele tarieven. Omdat het prijsplafond alleen in 2023 van kracht is, kijkt driekwart met ongeduld uit naar de terugkeer van contracten met vaste tarieven. Momenteel bieden nog maar 5 van de 53 energieleveranciers dergelijke contracten aan.

Voor meer informatie: Vereniging Eigen Huis Hans André de la Porte Tel 06-46386968 of 06-53385925 Email: pers@eigenhuis.nl Belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis helpt haar 800.000 leden bij de aankoop, verkoop, verduurzaming en betaalbaarheid van hun woning of VvE. De vereniging komt op voor de positie van starters op de woningmarkt en mensen die een eigen huis bezitten. Samen staan we sterker.

Meer binnen deze rubriek