Gemeente Haarlem en Hoorne Vastgoed tekenen overeenkomst Stephensonstraat

28 SEP 2022 14:48 | De Coalitie

De gemeente Haarlem en Hoorne Vastgoed hebben een anterieure overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de locatie Stephensonstraat 38-46 in de Leidsevaartbuurt. Het plan omvat de bouw van bijna 100 woningen, commerciële voorzieningen en inrichting van de openbare ruimte.

Het pand aan de Stephensonstraat was in het verleden in gebruik als kantoor van de Hartekamp Groep en werd daarna een tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw. Het pand zal worden gesloopt, waarna er 96 huurappartementen worden gerealiseerd. Daarvan zijn er 68 bestemd voor sociale huur. In het plan is tevens de realisatie van circa 1.800 vierkante meter commerciële ruimte opgenomen, bestemd voor (dag)horeca en detailhandel. In de anterieure overeenkomst leggen de gemeente Haarlem en projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed gezamenlijk de afspraken vast rondom de ontwikkeling van het project, zoals taakverdeling, het openbare gebied en financiële bijdragen.

Arnout Vos (directeur ontwikkeling Hoorne Vastgoed), Paul van der Eng (algemeen directeur Hoorne Vastgoed) en Floor Roduner (wethouder Gemeente Haarlem) ondertekenen de anterieure overeenkomst.

Eerder ontwikkelde Hoorne Vastgoed al 174 woningen in de Leidsevaartbuurt op het voormalige rangeerterrein van Connexxion: De Remise. Arnout Vos, directeur Ontwikkeling bij Hoorne Vastgoed: “We realiseren met dit project nog eens 96 woningen, grotendeels in het sociale segment, aangevuld met midden-huurwoningen. Daarmee voldoen we aan de eerdere afspraak rondom het minimum aandeel sociale huurwoningen dat we in dit gebied zouden realiseren, daar komen we zelfs wat bovenuit. Het tekenen van deze overeenkomst is een mooie stap om te komen tot een hopelijk spoedige start van de bouw, mede gelet op de grote behoefte aan deze woningen. Naast de woningen en commerciële plint pakken we ook het openbaar gebied aan waarmee we zorgen voor meer groen in de wijk. Er zal de komende jaren veel gaan gebeuren in de omgeving. Met deze stap gaan we voortvarend van start.”

Impressie Stephensonstraat 38-46

Elan Wonen is de beoogde partner voor het afnemen en verhuren van de sociale huurwoningen. Begin september is het voorlopig ontwerp op een bewonersavond gepresenteerd aan de buurt. Daarbij werden door de omwonenden een aantal praktische suggesties gedaan, die worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. De planning is om in het eerste kwartaal van 2024 te starten met de bouw.

Meer binnen de rubriek Bouw en constructie