BVPP en CNV sluiten na 9 maanden een principeakkoord met PostNL

06 JAN 2023 17:54 | BVPP

Na een lang onderhandelingsproces hebben BVPP en CNV een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao PostNL met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

Na verschillende acties van BVPP en CNV gaf PostNL aan opnieuw te willen praten. Daar zijn BVPP en CNV op ingegaan. De bonden wilden na lange tijd onderhandelen en acties wel duidelijkheid voor de medewerkers van PostNL. BVPP is een postvakbond die zowel naar de belangen van de werknemer en de werkgever kijkt. Immers, op termijn willen de bonden dat PostNL werkgelegenheid blijft bieden met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Een belangrijk onderhandelingspunt was de loonsverhoging. Ondanks de hoge kosten waar de medewerkers mee te maken hadden, weigerde PostNL lange tijd om tot een acceptabel loonbod te komen. Mede door de acties van BVPP en CNV en de aankondiging van nog hardere acties is het toch tot een salarisverhoging gekomen. Deze kan oplopen tot 9,5% voor de laagste schalen. Daarbij komt voor alle medewerkers nog een eenmalige uitkering van 1.5% over het jaarsalaris van 2022.

Joost Bol, onderhandelaar namens de BVPP: Mede gelet op de situatie waar PostNL op dit moment in verkeert, zijn wij tevreden over de loonsverhoging. Maar ook dat de wij nog afspraken hebben kunnen maken over de verhoging van de reiskosten en een RVU-regeling. Ook de door PostNL gestelde verhoging van eigen bijdrage van de pensioenpremie is van tafel. Dat was ook een doorn in het oog van de medewerkers.

De BVPP legt dit akkoord positief aan de leden voor. De uitslag van de stemming wordt op een later moment bekend gemaakt via de BVPP-website.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Bond van Post Personeel Veursestraatweg 88-90 2265 CE Leidschendam Telefoonnummer: 070-205 49 70

Meer binnen deze rubriek