Provincie Utrecht zet met betaald parkeren in op bewuster gebruik van P+R Breukelen

15 MEI 2024 09:30 | Provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben besloten betaald parkeren in te voeren op P+R Breukelen. Door deze maatregel stimuleert de provincie het OV-gebruik en wordt P+R Breukelen gebruikt waarvoor het bedoeld is: het ontlasten van het regionale en landelijke wegennet. Langparkeren en ander oneigenlijk gebruik wordt met betaald parkeren ontmoedigd. Hierdoor krijgen automobilisten die geen redelijk reisalternatief hebben meer ruimte om te parkeren op P+R Breukelen. Om betaald parkeren met een slagboom in te kunnen voeren en om de voorgestelde parkeertarieven mogelijk te maken, dient Provinciale Staten op 19 juni nog wel de besluiten daartoe te nemen. Alleen dan mag de provincie betaald parkeren met lage parkeertarieven hanteren.

Station Breukelen groeit uit zijn jasje, het aantal reizigers stijgt. Het is voor veel reizigers een belangrijk overstappunt langs de A2 van auto op de trein naar Amsterdam of Utrecht. Recent is de P+R uitgebreid met de ingebruikname van de parkeergarage. Hiermee biedt de P+R ruim 850 parkeerplaatsen om snel en comfortabel over te stappen van auto op het openbaar vervoer. De P+R draagt bij aan het afremmen van de toenemende druk op het regionale en landelijke wegennet.

Ook wil de provincie de aansluiting van de bus op de trein tussen Loenen a/d Vecht en Breukelen naar Utrecht verbeteren. Op dit moment onderzoeken provincie, gemeente, NS en ProRail de mogelijkheden om het hele stationsgebied als onderdeel van OV-overstappunt Breukelen een kwaliteitsimpuls te geven. Door de aantrekkelijkheid van het stationsgebied te vergroten en de fietsenstalling te uit te breiden. De verschillende maatregelen zorgen ervoor dat de P+R in Breukelen de eerste tijd niet volledig gebruikt zal worden.

Ongewenst gebruik ontmoedigen

Er wordt nu door automobilisten geparkeerd op de P+R waarvoor de P+R niet bedoeld is, zoals voor langparkeren door Schiphol-reizigers, carpoolers, werknemers en bezoekers uit de omgeving. Dit wordt door langparkeren ontmoedigd.  Ook wil de provincie mensen uit de omgeving stimuleren de auto thuis te laten staan, en vaker met de fiets of bus naar station Breukelen te komen. Hiermee ontstaat meer ruimte voor automobilisten zonder redelijk alternatief.

Parkeertarieven

De P+R is bedoeld voor OV-reizigers. Omdat het berekenen van het OV-parkeertarief op dit moment nog niet mogelijk is met OVpay, betaalt elke gebruiker die maximaal 18 uur parkeert €2,20. Op termijn krijgen alleen OV-reizigers dit lage tarief.

Reizigers die langer dan 18 uur parkeren of gebruikers die niet met het OV reizen betalen €20,00 per 24 uur. Als er langer geparkeerd wordt dan 48 uur, dan wordt een tarief van €50,00 per 24 uur gerekend vanaf het moment van inrijden. Parkeren op doordeweekse avonden (tussen 18.00 en 04.00 uur) of in het weekend en op feestdagen kost ook voor niet-OV reizigers €2,20. Dit komt tegemoet aan omwonenden en bevordert de recreatie. In de eerste 15 minuten na het inrijden kan kostenloos worden uitgereden. 

Ook na invoering van betaald parkeren is de P+R voor de provincie Utrecht per geparkeerde auto niet kostendekkend om alle kosten te kunnen compenseren. De provincie heeft sinds 2006 samen met Rijk en regio geïnvesteerd in deze P+R. Met de parkeeropbrengsten worden naar verwachting alleen de dagelijkse beheer en onderhoudskosten gedekt.

Betaald parkeren kan naar verwachting op maandag 26 augustus 2024 worden ingevoerd. Dit hangt af van de besluiten van Provinciale Staten op 19 juni aanstaande.

Meer informatie op: www.provincie-utrecht.nl//betaald-parkeren-pr-breukelen

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid