Wees wijs met water, bescherm de bron! Provincie lanceert bewustwordingsprogramma

19 MRT 2024 14:32 | provincie Utrecht

Schoon drinkwater is van levensbelang en het beschermen van de bronnen van dat drinkwater is daarom essentieel. In de provincie Utrecht komt drinkwater vooral uit de bodem. De vanzelfsprekendheid van voldoende schoon kraanwater staat onder druk. Daarom heeft de provincie, verantwoordelijk voor de bescherming van de drinkwaterbronnen in de regio, een programma bewustwording drinkwaterbronnen opgesteld. 

Het doel van dit programma is om bewoners, bedrijven en instellingen in de provincie alert te maken op onze drinkwaterbronnen, hoe we die het beste kunnen beschermen en welke rol verschillende partijen hebben om het water schoon te houden. Gedeputeerde Has Bakker: “We willen met z'n allen voorkomen dat we straks naar de supermarkt moeten voor drinkwater.”

Belang van schoon water

In de provincie Utrecht komt het drinkwater voornamelijk uit de bodem. Dit is water dat al honderden jaren geleden als regenwater in de bodem is gezakt. Drinkwaterbedrijven pompen dat water op, zuiveren het en dan komt het uit de kraan. Omdat het Utrechtse grondwater al behoorlijk schoon is, hoeven de drinkwaterbedrijven relatief weinig te doen om het drinkbaar te maken. Maar vervuilt de bodem, dat wordt op termijn ook het grondwater viezer.

Grondwaterbeschermingsgebieden

Het beschermen van water in de bodem is daarom essentieel. Dingen die misschien onschuldig lijken, zoals het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin, zijn extra schadelijk in een grondwaterbeschermingsgebied. Wat onder de grond kan is ook beperkt. Zo is het gebruik/toepassen van bodemenergie (warmte-koude-opslag) in zo’n gebied niet toegestaan, omdat diep in de bodem boren risico’s oplevert voor het grondwater.

Voorzichtig zijn met de bodem

“Water is leven,” zegt gedeputeerde Has Bakker in een podcast die voor het bewustwordingsprogramma is gemaakt. “Het is bijzonder dat in Nederland kraanwater zo schoon is dat je het zonder zorgen kunt drinken. Door verontreiniging van het grondwater kan de kwaliteit van het drinkwater in gevaar komen. Dat  leidt ook tot hogere kosten voor zuivering. Wat er niet aan ongewenste stoffen inkomt, hoeft er ook niet uit. Het is belangrijk om te beseffen dat wat je op of in de bodem doet effect kan hebben op de kwaliteit van het grondwater en daarmee op onze drinkwaterbronnen. Woon, werk, of ga je als bedrijf aan de slag in zo’n grondwaterbeschermingsgebied, dan is het goed om daar bewust van te zijn en te checken of er speciale regels gelden.”

Rol van de provincie

Om de drinkwatervoorziening op peil te houden is het belangrijk dat de bronnen van dat drinkwater goed beschermd zijn en blijven. Voorlichting en regelgeving zijn daarbij belangrijk, daar moet dit programma aan bijdragen. "Als provincie noemen we ons de hoeder van het drinkwater, maar dat kunnen we niet alleen”, aldus de gedeputeerde. “We werken samen met de omgevingsdiensten, die zich bezighouden met vergunningverlening en handhaving, en ook met de waterschappen, de drinkwaterbedrijven en de gemeenten. We hebben daarnaast ook de hulp nodig van de bewoners, bedrijven en bezoekers van onze provincie.” Meer informatie hierover is te vinden in het bewustwordingsprogramma. 

Wat kunnen we zelf doen?

Het is belangrijk dat inwoners en bedrijven zich realiseren dat zij 'mede-hoeders' zijn en weten wat zij zelf kunnen doen om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te behouden of zelfs te verbeteren. Op de website beschermjedrinkwater.nl kun je je postcode invoeren om te zien of je in een grondwaterbeschermingsgebied of in een zogeheten boringsvrije zone woont. In deze beschermingsgebieden gelden speciale regels. 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid