Prestaties buurtbemiddeling groeien harder dan het budget

30 APR 2019 08:50 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Buurtbemiddeling is de 1e hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Door de stijging in het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen de grenzen van capaciteit en geld aan.

Deze stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is het tegenwoordig in veel meer gemeenten beschikbaar. Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen toenemen, maar hun budget niet. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk), ook moeten meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid worden om wachtlijsten te voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen, burenruzies sneller escaleren. Hierdoor worden de kosten voor de samenleving hoger. Terwijl buurtbemiddeling beide kan voorkomen.

Buurtbemiddeling is win-win situatie

De meeste gemeenten en woningcorporaties investeren in deze 1e hulp bij burenproblemen. In 2018 en de eerste maanden van 2019 startten maar liefst 55 nieuwe gemeenten hiermee. In totaal bieden 8 van de 10 gemeenten nu buurtbemiddeling aan. Inwoners met burenproblemen kunnen zelf – en kosteloos - naar buurtbemiddeling stappen. Goed opgeleide, deskundige buurtbemiddelaars gaan met beide buren in gesprek. Daardoor hebben gemeente, politie en woningcorporaties de handen vrij om zaken met complexe woonoverlast op te pakken. Een uitstekende win-win situatie die mogelijk op de langere termijn door structurele financiële tekorten wordt bedreigd.

Blijf duurzaam investeren

Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV: “Tijdens een bemiddelingsgesprek zoeken de buren naar oplossingen voor de ervaren problemen. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. Dat laatste is misschien nog wel belangrijker dan je gelijk krijgen bij een rechter. Ruim 7 van de 10 aangemelde zaken worden naar tevredenheid van bewoners opgelost.” Het CCV pleit ervoor dat gemeenten en woningcorporaties duurzaam blijven investeren in buurtbemiddeling omdat het veel ellende en andere dure inzet voorkomt.

Top 3 overlast

In de top drie van aanmeldingen stonden ook in 2018 geluidsoverlast, pesterijen en ‘buitenproblemen’. Frannie Herder: "Dit gaat bijvoorbeeld over een verkeerd geplaatste schutting of overhangende takken in de tuin, de rook van een barbecue op het balkon van de buren, of huisdieren die in de tuin worden uitgelaten."

Het CCV

Bewoners kunnen voor adviezen, tips en adressen van buurtbemiddeling terecht op problemenmetjeburen.nl. Het CCV adviseert bij de start en uitvoering van projecten buurtbemiddeling en heeft de aanpak in beheer. Meer informatie: hetccv.nl/buurtbemiddeling

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie neem je contact op met Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Frannie.herder@hetccv.nl of 06 12 064 772. Zij kan je ook in contact brengen met coördinatoren van lokale buurtbemiddelingsorganisaties.

Meer binnen deze rubriek