Raeger Autismecentrum niet eens met advies NVA

20 APR 2024 10:00 | Raeger Autismecentrum

Raeger Autismecentrum volgt het advies van de NVA niet en is van mening dat niet ABA (Applied Behavior Analysis, een benadering die door meerdere behandelcentra wordt ingezet bij de behandeling van kinderen met autisme), maar de onjuiste uitvoering van ABA tot negatieve ervaringen kan leiden. In Nederland is er, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar ABA zijn oorsprong heeft, geen overkoepelende organisatie en bijbehorend kwaliteitskeurmerk voor ABA. Raeger werkt sinds januari 2024 met een eigen kwaliteitskeurmerk. Een eerste stap naar een landekijk keurmerk is wat betreft Raeger hiermee gezet.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van het Nederlands Autisme Register (NAR), dat vrijdag 12 april uitkwam, raadt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) ABA af als behandeling bij kinderen met autisme. Deze reactie heeft veel losgemaakt bij zorgorganisaties en leidt logischerwijs tot ongerustheid bij ouders van kinderen met autisme die behandeld worden volgens ABA.

In het onderzoek van de NAR staan ervaringen met Applied Behaviour Analyses (ABA) centraal, een benadering die door meerdere behandelcentra wordt ingezet bij de behandeling van kinderen met autisme. In het rapport komen onder andere personen aan het woord die met PTSS kampen als gevolg van de behandeling met ABA.

De NVA laat na de publicatie van het rapport van zich horen en grijpt de onderzoeksresultaten aan om ABA af te raden bij de behandeling van kinderen en jongeren met autisme.

Raeger, waar al jaren gewerkt wordt met ABA, vindt het zorgelijk dat er mensen zijn die negatieve ervaringen hebben met ABA, maar is van mening dat deze ervaringen er niet zouden zijn als alle zorgorganisaties die ABA toepassen dit op de juiste manier zouden doen.

Kwaliteitswaarborging

Raeger pleit al lange tijd voor kwaliteitswaarborging van ABA en kan zich dan ook vinden in de conclusie van de onderzoekers, waarbij zij het belang benadrukken van een goede, individueel afgestemde toepassing van ABA en juist opgeleid personeel. Alleen zo kunnen de talenten van deze mooie doelgroep op een juiste wijze tot bloei komen.

Dit laatste betekent kijken naar wat het kind nodig heeft en waar het kind gelukkig van wordt. Wat Raeger betreft is dit de kern van het verhaal en zou het maatschappelijk debat hierover moeten gaan. In dit licht is de conclusie van het NVA om ABA als behandeling af te raden, erg kort door de bocht.

ABA vraagt veel van organisaties

ABA zou gezien moeten worden als een gefundeerde benadering die veel vraagt van organisaties die dit goed willen kunnen uitvoeren.

Zoals gezegd, dient ABA op de juiste manier toegepast te worden. Wie ABA toepast, zal volgens een gestructureerde aanpak moeten werken. De BACB, (www.bacb.com) de Amerikaanse associatie voor het certificeren van gedragsanalisten, schrijft namelijk strikte normen voor bij het toepassen van ABA. Een belangrijk onderdeel hiervan is een aantal verplichte opleidingen dat door behandelaars gevolgd moet worden.

Waar in de Verenigde Staten de BACB toeziet op het volgen van opleidingen, certificering en een juiste, ethische toepassing van ABA, ontbreekt een dergelijk controleorgaan in Nederland nog volledig.

Kwaliteitsregister

Raeger Autismecentrum is in ruim twaalf jaar uitgegroeid van een organisatie met vier cliënten in 2011 tot bijna 300 in 2024. Raeger Autismecentrum werkt conform alle richtlijnen van de BACB. Dit leidt tot kinderen die dagelijks met een glimlach naar Raeger komen.

Raeger heeft al eerder bijeenkomsten georganiseerd met als doel een samenwerkingsverband op te zetten om zo de kwaliteit van ABA te waarborgen.   De conclusies van het rapport van de NAR sluiten aan bij deze behoefte. Raeger hoopt hier in de nabije toekomst met gelijkgestemde partijen resultaten in te boeken.

Raeger heeft inmiddels een eigen keurmerk ontwikkeld dat sinds 1 januari 2024 operationeel is. Hiermee kan worden vastgesteld of medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die nodig zijn.

Organisaties die voldoen aan de criteria om ABA vorm te geven, kunnen zich hierbij aansluiten. De volgende stap is om dit landelijk uit te rollen om zo te komen tot een structurele oplossing voor kinderen die worden onderworpen aan behandelaars die de beginselen van ABA niet beheersen, met alle gevolgen van dien.

Uitnodiging

Raeger heeft naast het bieden van zorg ook een kenniscentrumfunctie. Om de effectiviteit en de kwaliteit van ABA te organiseren, te bundelen en te stimuleren. Daarnaast verzorgt het Autismecentrum trainingen, lezingen en symposia.

In dat kader en als reactie op de ontstane onrust nodigt Raeger ouders, verzorgers, ministeries, gemeenten en andere geïnteresseerden die vragen hebben over ABA uit voor een bijeenkomst op 24 mei 2024 in Amsterdam en Rotterdam (van 10 tot 12 uur) of online van 13 tot 15 uur.

Heeft u hier belangstelling voor of wilt u participeren in het kwaliteitsregister? Stuur dan een mail naar communicatie@raeger.nl.

Meer binnen de rubriek Zorg