Vorig jaar iets minder sloopauto’s ingeleverd

21 APR 2022 14:00 | ARN Auto Recycling Nederland B.V.

Het aantal sloopauto’s dat bij autodemontagebedrijven is aangeboden, is afgelopen jaar licht gedaald. In totaal zijn vorig jaar 220.926 auto’s gedemonteerd (in 2020 waren dat er 225.804). De recyclingprestatie is daarentegen gestegen. In 2021 is 98,7% van het gewicht van alle afgedankte auto’s gerecycled. Een jaar eerder lag dit percentage op 98,3%. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag van ARN, de organisatie die samen met bijna 300 recyclingbedrijven uitvoering geeft aan auto- en autobatterijrecycling in Nederland. 

Lichte stijging recyclingprestatie

De recyclingprestatie is met 98,7% in 2021 hoger dan de 98,3% in 2020. Dit komt omdat het afgelopen jaar relatief minder autowrakken naar buitenlandse shredderbedrijven zijn geëxporteerd en meer auto’s door Nederlandse shredderbedrijven zijn verwerkt. Omdat het recyclingpercentage in Nederland hoger is dan in het buitenland heeft dit een positief effect op het behaalde resultaat. 

Recyclingbijdrage

De recyclingprestatie is mogelijk dankzij de recyclingbijdrage van €30 op elke nieuw verkochte auto in 2021. In 2022 is de recyclingbijdrage €25 per auto. Sinds medio vorig jaar geldt de recyclingbijdrage ook voor geïmporteerde auto’s uit het buitenland. Kijk voor meer informatie op www.wemakenerietsmooisvan.nl

Hergebruik van materialen

Afgedankte auto’s komen via garagebedrijven en particulieren terecht bij autodemontagebedrijven. Zij melden de auto af voor demontage en halen alle vloeistoffen uit de auto voor recycling door gespecialiseerde bedrijven. Veel onderdelen van een afgedankte auto zijn nog goed bruikbaar en krijgen een tweede leven. Bijvoorbeeld de startmotor, versnellingsbak en koplampen. Na de demontage gaat het overgebleven autowrak naar een shredderbedrijf. De shredderinstallatie vermaalt het restant van de auto tot metaalcomponenten en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie. Het restmateriaal gaat voor verdere verwerking naar de post shredderfabriek waar de stoffen voor hergebruik worden gescheiden in metalen, mineralen, vezels en kunststoffen. 

Aandrijfbatterijen uit elektrische auto’s

Naast de recycling van afgedankte auto’s geeft ARN voor deelnemende auto-importeurs ook uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor aandrijfbatterijen in elektrische auto’s. In 2021 is via ARN 127.537 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld (121.020 kg in 2020). Hiervan is bijna de helft (59.465 kilogram) via gespecialiseerde bedrijven duurzaam gerecycled. De overige 68.072 kilogram is in aanmerking gekomen voor second use toepassing in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag.

Over ARN

ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Nederland’ opgericht door vier marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en Stiba. Met als doel een bijdrage leveren aan de Europese regels en autorecycling op verantwoorde en hoogwaardige wijze mogelijk te maken. Het ARN duurzaamheidsverslag 2021 is te vinden op https://duurzaamheidsverslag2021.arn.nl/.

Meer binnen de rubriek Afvalverwerking en -hergebruik