Presentatie adviesrapport Staatscommissie rechtsstaat

03 JUN 2024 08:48 | Staatscommissie Rechtsstaat

Op 10 juni 2024 om 14 uur presenteert de Staatscommissie rechtsstaat in Amare in Den Haag haar adviesrapport. Voorzitter Henk Kummeling zal het rapport overhandigen aan burgers en aan vertegenwoordigers van regering, parlement en rechtspraak. De Staatscommissie rechtsstaat nodigt journalisten van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in Amare, zaal Studio, in Den Haag.

Programma

* Opening dagvoorzitter Liesbeth Staats

* Speech Henk Kummeling

* Overhandiging adviesrapport aan drie burgers

* Aanbieding adviesrapport aan vertegenwoordigers van de drie staatsmachten

* Afsluiting dagvoorzitter Liesbeth Staats

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen (een op een) en het doen van interviews. De inloop vindt plaats vanaf 13.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Margriet Bokhorst.

Staatscommissie rechtsstaat

Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag heeft de Tweede Kamer de regering gevraagd een staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat. De opdracht van de Staatscommissie rechtsstaat was om onderzoek te doen en verbeteringen van de rechtsstaat voor te stellen vanuit burgerperspectief. Daarom zijn er tientallen burgers betrokken geweest bij het onderzoek van de staatscommissie. Via bijeenkomsten door het hele land, een open forum en een meerdaags panel ging de staatscommissie in gesprek over de ervaringen van burgers met de rechtsstaat. Ook via flitspeilingen en internetconsultaties konden burgers hun input meegeven. Voor meer informatie zie Home | Staatscommissie rechtsstaat. Vanuit de regering nemen Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, en Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport in ontvangst. 

Vanuit het parlement zullen de voorzitters van Tweede en de Eerste Kamer het rapport in ontvangst nemen: Martin Bosma en Jan Anthonie Bruijn. 

En vanuit de rechtspraak nemen Dineke de Groot, president van de Hoge Raad der Nederlanden, Rosa Uylenburg, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, en Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak het rapport in ontvangst.

Meer binnen de rubriek Recht