Gebrek aan kennis en tijd hindert opschaling technologie verpleegzorg

22 MEI 2019 12:00 | Jester Strategy BV

Dit blijkt uit een onderzoek van Jester Strategy naar de stand van zaken rondom het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), beschrijft dat er steeds meer zorgtechnologie wordt gebruikt maar dat het opschalen hiervan een grote uitdaging is.

Volgens VWS loopt het personeelstekort in de gehele zorg in 2022 op tot meer dan 100.000 medewerkers. Steeds vaker wordt naar technologie gekeken om het werk van zorgverleners te vergemakkelijken en tijd te besparen, ook in de verpleeghuiszorg. Maar uit het onderzoek van Jester Strategy blijkt nu dat de inzet van technologie op een grote schaal nog ver weg is en niet altijd tot tijdsbesparing leidt.

Zorgtechnologie kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor cliënten. Technologie kan de kwaliteit en veiligheid van zorg vergroten en het leven van cliënten waardiger maken. De inzet van technologie biedt eveneens kansen om slimmer te werken. Denk aan de inzet van slim incontinentiemateriaal, GPS-trackers en cameratoezicht. 

Het rapport noemt echter een aantal aandachtspunten. Bij veel organisaties is technologie nog geen integraal onderdeel van hun visie op zorg, terwijl dit de kans op een succesvolle inzet vergroot. Ook opschaling en borging is een aandachtspunt. Een knelpunt dat hierbij wordt ervaren, is het gebrek aan beschikbare kennis en tijd voor (de introductie van) zorgtechnologie. Vaak is de benodigde kennis en ervaring maar bij één of enkele medewerkers aanwezig. Ook bemoeilijkt een gebrekkige basisinfrastructuur (wifi-netwerken, 4G-bereik) een optimale inzet van technologie. 

De onderzoekers maken onderscheid tussen zorgaanbieders die meer of minder ervaring hebben met zorgtechnologie. Daarnaast wordt per technologische toepassing gekeken naar gemak van implementatie en gebruik. Minder ervaren zorgaanbieders wordt geadviseerd te starten met functionele, meer losstaande, toepassingen zoals valdetectoren of activatiehulpmiddelen. Meer ervaren zorgaanbieders wordt geadviseerd het voortouw te nemen door samen met andere zorgaanbieders en leveranciers te experimenteren met meer complexe en geïntegreerde technologie zoals leefcirkels of slimme camerabewaking.

Naast adviezen aan zorgaanbieders geeft het rapport handreikingen aan partijen in de sector, zoals brancheverenigingen en zorgkantoren. Zij spelen de komende jaren een cruciale rol in het delen van kennis, ervaringscijfers en het bevorderen van samenwerking.

[quote]

“Om betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg te blijven realiseren, is het van groot belang incidentele technologische successen op te schalen naar een structurele inzet. Het rapport biedt zeer concrete kansen hiervoor.”

Bas Schulten – Jester Strategy

[link naar rapport]

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1371cfa6-5b13-4d16-a277-dbdf5244f60f&title=Technologie in de Verpleeghuiszorg.pdf

Meer binnen deze rubriek