Kijk voorbij mijn letters: nieuw beeldmerk voor meer begrip en bewustzijn rondom dyslexie

04 OKT 2023 08:00 | RID Taal - Rekenen

Op de Dag van de Dyslexie (6 oktober) wordt het officiële startschot gegeven voor ‘Kijk voorbij mijn letters’. Initiatiefnemers RID Taal Rekenen en Jeroen Zark ontwikkelden het beeldmerk en bijbehorende website om meer bewustzijn en begrip te creëren rondom dyslexie.

Mensen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met lezen en spellen. Maar ook het beeld dat anderen, bewust of onbewust, hebben bij spelfouten veroorzaakt hinder in het dagelijks leven. Om de beeldvorming rondom dyslexie een positieve impuls te geven, mag iedereen het beeldmerk voor individueel gebruik vrij inzeten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het toevoegen aan een e- mail, brief, curriculum vitae of LinkedIn-profiel. Op www.kijkvoorbijmijnleters.nl is meer informatie te vinden en kan het beeldmerk voor verschillende toepassingen (vrij) gedownload worden.

Initiatiefnemers

Kijk voorbij mijn letters is tot stand gekomen vanuit een eerste conceptueel idee van Jeroen Zark, ontstaan vanuit zijn eigen ervaring met dyslexie. Jeroen en RID Taal Rekenen hebben vervolgens vanuit een gezamenlijk streven, hun krachten en expertise gebundeld en samen het idee uitgewerkt. Met als resultaat het beeldmerk Kijk voorbij mijn letters.

Jeroen: “Ik heb geluk gehad met een meester, die op mijn elfde ontdekte dat ik dyslectisch ben. Ik houd gelukkig (nog) van lezen, taal en tekst. Ik baal er echter wel van, dat ik dit niet zelfstandig kan zonder het maken van vervelende, soms verrassende taalfouten. Taalfouten, waarover door de lezer soms al snel een oordeel geveld wordt als slordig, gemakzuchtig of zelfs dom. Onterecht en een gemiste kans. Het anders werkende brein van ‘ons dyslecten’ heeft veel moeite met tekst, maar biedt ons ook andere kwaliteiten. Een dyslect ziet bijvoorbeeld vaak verbanden die anderen niet zien, wat leidt tot onverwachte en verrassende oplossingen. Zoals een dyslexiespecialist ooit tegen mij zei: ‘Ik gun elk bedrijf minimaal één dyslect.’ Dit was voor mij een enorme eyeopener. Die eyeopener gun ik iedereen.”

RID helpt kinderen in hun taal- en rekenontwikkeling en is specialist in effectieve dyslexiezorg met ruim 40 jaar aan expertise en ervaring. Sebastián Aravena, directeur Inhoud en Ontwikkeling van RID Taal Rekenen zet zich al bijna 25 jaar in voor goed lees- en spellingonderwijs en houdt zich actief bezig met diagnostiek, behandeling, beleid en wetenschappelijk onderzoek rondom leesproblemen en dyslexie. Sebastián: “Wetenschap en de praktijk moeten elkaar versterken. Daarom werken wij nauw samen met de Universiteit van Amsterdam in het Rudolf Berlin Center, een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen. Dit maakt het mogelijk mensen met dyslexie steeds beter te helpen aan meer vaardigheid én zelfvertrouwen. Desondanks blijven mensen met dyslexie in hun dagelijks leven moeite houden met lezen en spellen. Dit doet echter niets af aan hun individuele talenten en mogelijkheden. Met dit beeldmerk willen wij een bijdrage leveren aan een positievere beeldvorming rondom dyslexie.”

Het beeldmerk

In het ontwerp van het beeldmerk komen verschillende elementen terug die de achterliggende boodschap visueel ondersteunen. Zo staat de opkomende zon voor het nieuwe en positieve: iemand met dyslexie heeft, net als ieder ander, eigen talenten. De brede horizon staat voor de brede blik die nodig is om voorbij de horizon (eerste indruk) te kijken en vooruit te komen. De spiegeling van de tekst in het water laat dingen anders zien. Zoals mensen met dyslexie dingen (soms) ook vanuit een verrassende invalshoek kunnen bekijken. De kringen van de zon weerspiegelen als rimpels, die het water in beweging zeten.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Sebastián Aravena: “Dyslexie is een zeer ernstig en hardnekkig leesprobleem dat vaak gepaard gaat met een spellingprobleem. Onderzoek laat zien dat de taalcentra in het brein van mensen met dyslexie net een beetje anders ontwikkeld zijn dan bij mensen zonder dyslexie. Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen werken de hersenen anders bij het koppelen van leters en klanken. Eén op de tien mensen heeft (meer) moeite met lezen en spellen, bij ongeveer 4 tot 7% is er sprake van dyslexie. Dyslexie is niet te genezen. Gelukkig lukt het met een gespecialiseerde behandeling steeds beter de lees- en spellingproblemen te verminderen. Vaak hoeft dyslexie dan ook geen grote belemmering te zijn in het dagelijks functioneren, maar lastig is het wel.”

Website voor meer informatie en download beeldmerk: www.kijkvoorbijmijnleters.nl

Meer binnen de rubriek Onderwijs