'Snel duidelijkheid nodig over Wet toekomst pensioenen'

21 FEB 2023 16:29 | Pensioenfederatie

Dit is een expertquote van Ger Jaarsma, Pensioenfederatie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: 21 februari: Deskundigenbijeenkomst Toekomst pensioenen - Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) ligt nu voor in de Eerste Kamer. Er moet snel duidelijkheid komen over de wettelijke kaders van de Wet toekomst pensioenen. Dat is belangrijk voor pensioenfondsen die de nieuwe pensioenregelingen moeten invullen en implementeren.

Pensioenfondsen hebben daarvoor tot 2027 de tijd. Er is ruim tien jaar over het nieuwe stelsel nagedacht, gesproken en onderhandeld tussen sociale partners en de overheid. Zij hebben in 2019 een pensioenakkoord gesloten. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel bijzonder grondig behandeld.

Tijdens de behandeling is de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel nog verder verbeterd. De Pensioenfederatie hoopt daarom dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt zodat het per 1 juli 2023 in werking kan treden.

Ger Jaarsma, voorzitter, Pensioenfederatie

Meer binnen de rubriek Politiek