'Belangrijke stap in ontregelen zorg dat ouderenorganisaties indicatoren niet aanleveren'

07 JUN 2023 13:35 | Vilans

Dit is een expertquote van Mirella Minkman, Bestuursvoorzitter, Vilans

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Deel ouderenzorgorganisaties weigert veiligheidsindicatoren aan te leveren - Skipr

Deze week hebben 13 ouderenzorgorganisaties een brief gestuurd aan Zorginstituut Nederland. Ze willen in gesprek over het aanleveren van de zogeheten ‘indicatoren basisveiligheid’. Drie organisaties schrijven de indicatoren nu al niet aan te zullen leveren. Als een regel enkel administratiedruk oplevert en niet het beoogde doel bereikt, kun je ze vanuit het kader van (Ont)Regel de Zorg maar beter schrappen.

De bestuurders die actief zijn in het netwerk Radicale vernieuwing, leggen in de brief uit waarom ze onvoldoende meerwaarde zien in het aanleveren van informatie omtrent de indicatoren basisveiligheid. Het aanleveren van cijfers zorgt voor verwarring omdat onduidelijk is hoe de indicatoren moeten worden geïnterpreteerd, het kost sommige organisaties veel tijd de cijfers aan te leveren, en het levert geen extra inzichten of kwaliteitsverbetering op.

De zorgorganisaties schrijven er niets op tegen te hebben om transparant te zijn naar de samenleving over de dingen die ze doen en wat dat oplevert, als dat bijdraagt aan het realiseren van waardevolle zorg. Ze willen met het zorginstituut in gesprek om samen tot alternatieve manieren van werken te komen die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Ontregel de zorg

In het programma (Ont)Regel de Langdurige Zorg werkt Vilans sinds 2018 samen met landelijke partners aan het terugdringen van de regeldruk in de langdurige zorg. Regeldruk is druk die voortkomt uit een stapeling van administratie, bureaucratie en procedures die niet bijdragen aan kwaliteit van zorg en evenmin aan de verantwoording over aan zorg besteed geld. In dit kader is het goed dat er kritisch gekeken wordt naar dit soort registraties.

Schrappen alleen niet genoeg

Maar regels schrappen alleen is niet voldoende. We weten inmiddels dat het simpelweg schrappen van bestaande regels en registraties niet de (enige) oplossing is in het verminderen van regeldruk. Er is namelijk al snel sprake van ‘dweilen met de kraan open’ wanneer dit niet hand in hand gaat met de aanpak van meer systematische, onderliggende oorzaken.

Het Zorginstituut zelf is hier ook mee bezig. Met het opzetten van het nieuwe kwaliteitskompas ter vervanging van de bestaande kwaliteitskaders als mogelijke oplossingsrichting. En ook in grote programma’s in de ouderenzorg zoals Waardigheid en Trots voor de Toekomst is er veel ruimte voor het werken aan oplossingen voor systematische regeldruk in de zorg.

Meer binnen de rubriek Zorg