'Zorg werkt hard aan wetenschappelijke onderbouwing voor oplossingen in ouderenzorg'

22 NOV 2023 10:18 | Vilans

Dit is een expertquote van Henk Herman Nap, Senior onderzoeker Ehealth, Vilans.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Hoogleraar bekritiseert WOZO: politieke taboes en zwakke onderbouwing - Zorgvisie

Hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde Wilco Achterberg zegt deze week in een artikel in Zorgvisie dat er weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor de oplossingen uit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van de overheid. Ik steun de oproep van Achterberg voor meer wetenschappelijke onderbouwing in de ouderenzorg, maar zie eveneens dat hier al veel stappen op worden gezet.

Met het programma WOZO wil het ministerie van VWS de ouderenzorg anders gaan organiseren. De WOZO-doelen zijn samengevat als ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Onder andere bij de derde pijler van het WOZO, digitaal als het kan, zet Achterberg kanttekeningen. “In de curatieve zorg zijn er goede onderzoeken geweest waaruit blijkt dat we door de inzet van digitale toepassingen kosten kunnen besparen. Maar die onderzoeken zijn gehouden onder een andere populatie. Als we naar onderzoek in de ouderenzorg kijken, is er nog heel weinig bewijs gevonden.”

Bewijs

Meer wetenschappelijke onderbouwing bij de oplossingen in de ouderenzorg is ook zeker hard nodig. Maar daar wordt op heel veel plaatsen al intensief aan gewerkt. Zo verschaft de Kennisbank Digitale Zorg voor veel digitale zorgoplossingen al een waardebepaling, zodat zichtbaar is wat de kosten en de baten zijn van een bepaalde zorgtechnologie. En elk nieuw onderzoek dat wordt gedaan naar oplossingen voor de ouderenzorg, voedt ook weer nieuw onderzoek. In de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg komt deze beweging nu krachtig op gang en daar zal nog veel wetenschappelijk bewijs uit voortkomen.

Meer binnen de rubriek Zorg