'Nederlandse consument maar weinig bezig met productveiligheid buitenlandse webwinkels'

20 MEI 2024 09:45 | VeiligheidNL
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Ilse van Wijk

Aanleiding:
Europese klacht tegen webwinkel Temu: 'Manipulatief en oneerlijk'

Het is goed dat zeventien Europese consumentenbelangenorganisaties een klacht hebben ingediend tegen webwinkel Temu en zo ook aandacht vragen voor productveiligheid. Nederlandse consumenten zijn namelijk maar weinig bezig met de veiligheid van een product, zo bleek uit eerder onderzoek van VeiligheidNL.

Nederlanders bekommeren zich met name over de (tijdige) levering van een product. Slechts 11 procent van de mensen die online elektronische artikelen of speelgoed bestelt, vraagt zich af of het product wel veilig is. Daar komt bij dat consumenten, bij de constatering dat een product onveilig is, hiervan vaak geen melding maken bij de juiste instantie. Zo vinden zij bijvoorbeeld dat dit risico erbij hoort als je een goedkoop product aanschaft bij een buitenlandse webwinkel. Het onveilige of kapotte product wordt vervolgens weggegooid zonder een melding te maken bij de webwinkel zelf of bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat is zorgelijk, omdat er zo geen goed beeld van onveilige producten op de Nederlandse markt kan worden verkregen.  

Helaas is toezicht op de veiligheid en kwaliteit van deze online gekochte producten slechts heel beperkt mogelijk. Webwinkels buiten de Europese Unie voldoen daarnaast lang niet altijd aan de Europese veiligheidseisen. Mogelijk zitten er bijvoorbeeld stoffen in het product die wij hier in Nederland niet toestaan. Doordat we steeds meer online bestellen, is het daarom belangrijk dat consumenten zich goed inlezen en zo bewuster worden van de risico’s die kleven aan bestellingen bij buitenlandse webwinkels. 

Ilse van Wijk is onderzoeker productveiligheid bij VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie.

Meer binnen de rubriek Winkels en consumentenmarkt