Raad van Ouderen: Marktwerking in de ouderenzorg staat goede, betrouwbare zorg in de weg

06 OKT 2023 13:06 | Raad van Ouderen

Vandaag, op Nationale Ouderendag 2023, pleit de Raad van Ouderen voor een maatschappelijk verdienmodel in plaats van het winstmodel van de marktwerking in de ouderenzorg. We roepen de politiek op om de schaduwzijden van de marktwerking voortvarend aan te pakken.

In 2006 deed marktwerking in de gezondheidszorg haar intrede. Een systeem dat is gestoeld  op gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling en tussen zorgaanbieders onderling. Met als doel de burgers de beste zorg tegen de beste prijs te kunnen aanbieden. Inmiddels zijn commerciële partijen ook in de ouderenzorg niet meer weg te denken. Van woon-zorgcomplexen tot fysiotherapie en mondzorg. Recentelijk is er de groei van  commercieel gerunde huisartsenzorg bijgekomen. Hoewel marktwerking voordelen kan hebben, is het inmiddels ook onderhevig aan forse kritiek. 

De Raad van Ouderen legt marktwerking in de ouderenzorg langs de lat van een aantal basiswaarden waaraan deze moet voldoen. Onze conclusie is dat ongebreidelde marktwerking, zoals die gaandeweg is ontstaan, niet goed uitpakt. Ze staat zelfs goede, betrouwbare zorg voor ouderen in de weg. De Raad van Ouderen pleit voor een “maatschappelijk verdienmodel” waarin de mens en daarmee de oudere mens centraal staat. We leggen marktwerking langs de volgende waarden: toegankelijkheid, onderlinge samenwerking, betaalbaarheid, solidariteit, vakkennis en vakkunde (kwaliteit).

Meer binnen de rubriek Zorg