Raad van Ouderen: veel zorgen bij mantelzorgers over toekomst, acties overheden vereist!

14 MRT 2023 11:49 | Raad van ouderen

Vorige week heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Mantelzorg voor en door ouderen’ aangeboden aan staatssecretaris Maarten van Ooijen aangeboden. De Raad van Ouderen pleit in dit advies - met 14 aanbevelingen - voor een betere positie en betere ondersteuning voor mantelzorgers. 

“Dat je het zelf moet uitzoeken dat speelt nu al.”*

Door de ontwikkelingen in de samenleving als de dubbele vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Dat terwijl het aantal potentiële mantelzorgers per zorgvrager sterk afneemt, de mantelzorger steeds ouder wordt en in de toekomst zelfs steeds vaker een 75-plusser is.

“Ik verwacht dat hulpbehoevenden vaker aan hun lot word over gelaten want familie en vrienden hebben het te druk met hun eigen leven of zijn zelf hulpbehoevend.”*

Het toenemende beroep op mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om de mantelzorgers beter te ondersteunen. De Raad van Ouderen signaleert veel zorgen bij de huidige mantelzorgers over de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger meer centraal te stellen in de professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de administratieve lasten te verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen dit langer kunnen volhouden. 

Mantelzorg is een mooie manier van zorgen, maar de mantelzorgers moeten de steun van de samenleving en de overheid wel ervaren.

“Ouderen zullen aan hun lot overgelaten worden omdat de zorg chronisch overbelast is. De regelgeving is chaotisch is, niemand is meer verantwoordelijk voor de zorg, er heerst een angstcultuur.”*                                                                      

Het hele advies is te lezen op de website van de Raad van Ouderen.

Meer binnen de rubriek Verpleegkundigen