Uitnodiging online toelichting advies Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028

25 JUN 2024 11:14 | Raad voor Cultuur

Op woensdag 3 juli om 13.00 uur publiceert de Raad voor Cultuur zijn advies over de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028.  Voorafgaand hieraan geeft de voorzitter van de raad, Kristel Baele, online een toelichting op het advies aan alle geïnteresseerden. Daarbij gaat zij in op het beoordelingsproces en op het overkoepelende beeld dat de raad heeft van de aanvragen. Ook licht zij toe wat de vervolgstappen zijn.

U kunt de livestream vanaf 12.30 uur volgen via de volgende link: https://www.nieuwspoort.nl/stream/raad-voor-cultuur

Vanaf 13.00 staat vervolgens het gehele advies op de site van de Raad voor Cultuur bij https://www.raadvoorcultuur.nl

Meer binnen de rubriek Kunst en cultuur