Synagoge Groningen realiseert permanente museale inrichting

31 AUG 2021 09:13 | Kollektiv Media & PR

PERSBERICHT - PERSUITNODIGING

GRONINGEN - Veertig jaar na de her-inwijding in 1981 opent Synagoge Groningen de nieuwe vaste tentoonstelling. Er is twee jaar intensief gewerkt aan de permanente museale inrichting. Tientallen persoonlijke verhalen zijn vastgelegd in woord, beeld, film en audio. En niet zomaar verhalen. Het is een zintuigen prikkelende ervaring over hoe het is om in Joods Groningen te leven. Middels interactieve zuilen voorzien van honderden uiterst zorgvuldig ingekleurde zwart-wit beelden, activerende doe-stations en een ruime (leen-)collectie in samenwerking met o.a. het Joods Historisch Museum en diverse particuliere collecties.

Nieuwe museale inrichting

Wie nu Synagoge Groningen binnenloopt wordt op moderne en eigentijdse wijze, via touch screens met digital storytelling, doe-stations, live-gesprekken, kunstobjecten en grote vitrines gevuld met museale schatten, meegezogen in de rijke Joodse geschiedenis van Groningen. Synagoge Groningen ontpopt zich hiermee tot een bijna volwaardig museum dat daarnaast de dagelijkse culturele activiteiten en diensten huisvest. Historicus en tentoonstellingsmaker Willy van der Schuit ontwikkelde samen met Ontwerpcollectief Groningen het nieuwe interieur, dat onderdeel is geworden van het opvallende monument. Liefke Knol maakte een aantal indrukwekkende films en Bertien Minco maakte een speciale audiotour met familieverhalen.

Synagoge Groningen: respect voor ruimte en religie

Synagoge Groningen is vanzelfsprekend een plaats van herinnering, naast een levendige plek voor culturele activiteiten en een educatief centrum over joodse religie en gebruiken. De synagoge vertelt op een historische locatie, waar de joodse gemeenschap al sinds de 18e eeuw samenkomt, het verhaal over het jodendom in het algemeen, maar in het bijzonder van gemeenschappen in stad en provincie Groningen. Dit lokale aspect uit zich in verhalen en objecten van de joods-Groningse industriëlen zoals de puddingfabriek van Polak en de bandenplak Simson, maar ook de persoonlijke bezittingen zoals gebedenboeken en brieven die getuigen van het samenleven als gemeenschap in voor- en tegenspoed.

In samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van het gebouw, is in 2021 de bouwkundige aanpassing van het gebouw afgerond. Daarna is de permanente museale inrichting gerealiseerd, een lang gekoesterde wens van het bestuur. “We wilden niet alleen het verhaal van het Joodse leven in de stad, provincie en grensstreek vertellen, maar juist ook zorgen dat de rijke geschiedenis en de wezenlijke bijdrage van de Joodse inwoner aan het culturele, maatschappelijke en economische leven niet verloren gaat. Onder het mom: onbekend maakt onbemind hopen we dat deze verhalen zullen bijdragen aan het wederzijds begrip en verdraagzaamheid.” stelt Gaby Poell, voorzitter van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Opening

De museale herinrichting wordt zondag 5 september geopend voor een select publiek en is vanaf dinsdag 7 september voor iedereen te bezoeken. Tickets kunnen gereserveerd worden via de vernieuwde website www.synagogegroningen.nl.

De museale herinrichting van Synagoge Groningen is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken, het Scholten Kammingafonds, het VSB-fonds, het Vfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk en afd. Groningen), Emmapleinfoundation en enkele anonieme donateurs.

Het grensoverschrijdende project ‘Joods leven in de grensregio’ is mogelijk gemaakt vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”. De Provincie Groningen en het Niedersächsische Ministerium für Bundes und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung hebben hier eveneens een bijdrage aan geleverd. Het INTERREG-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) ondersteunde bij de uitvoering van dit project.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Deze aankondiging is tevens een uitnodiging voor de pers om bij de opening aanwezig te zijn. We nodigen u van harte uit om op zondag 5 september om 15.00 uur (inloop 14.30 uur) aanwezig te zijn in Synagoge Groningen, Folkingestraat 60. Vanwege coronavoorschriften is er beperkt ruimte voor publiek. We vragen u daarom om u uiterlijk donderdag 2 september aan te melden via: reserveren@synagogegroningen.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij de opening aanwezig te zijn, dan is de opening te volgen via de livestream die via deze link te zien is: https://youtu.be/C6HwQ3ztxkM . Let op! Deze livestream is uitsluitend bedoeld voor pers en niet bedoeld voor publiek. Gelieve deze link niet verspreiden. Voor meer informatie over het persbericht of de opening kunt u contact opnemen met -       Geert Volders, algemeen manager Synagoge Groningen via info@synagogegroningen.nl of 06 46 54 2540. -       Willy van der Schuit, projectleider museale herinrichting Synagoge Groningen via info@willyvanderschuit.nl of 06 50 98 5917. Credits beeldmateriaal museale inrichting: Marleen Annema Credits beeldmateriaal exterieur: Eigen collectie Synagoge Groningen

Meer binnen de rubriek Cultuur