Gino Software ondersteunt Nederlands Veteraneninstituut met Elektronisch Cliënten Dossier

22 JUN 2023 09:00 | Gino B.V.

Van links naar rechts: Rogier Jacobs (projectmanager NLVi), Maarten Brauns (manager informatievoorziening & IT NLVi), Paul Hoefsloot (directeur / bestuurder NLVi), Marcel Nijp (directeur / eigenaar Gino B.V.), Dirk Drent (commercieel directeur Gino B.V.)

Gino Software is gekozen om haar innovatieve Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), Solvio, te implementeren bij het Nederlands Veteraneninstituut. Solvio is ontworpen voor volledige digitale samenwerking tussen professionals, cliënten, familieleden, mantelzorgers en ketenpartners in één centraal dossier.

Integrale zorgbenadering

"Het doet ons goed om het NLVi te mogen ondersteunen met Solvio. Het is een geweldige kans om te demonstreren hoe een integrale zorgbenadering kan werken," zegt Dirk Drent, Commercieel Directeur van Gino Software.

Minder registratielast

Het NLVi is belast met de belangen van Nederlandse veteranen en hun thuisfront. Daarnaast ondersteunt het NLVI een aantal andere doelgroepen, zoals politie, brandweer en ambulance. Het NLVi is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg voor die groepen en heeft vanuit de ketengedachte de ambitie om vanuit één cliëntendossier te werken. “Het ECD zorgt voor minder registratielast voor de aangesloten zorgverleners. Zij werken straks samen in één dossier. Binnen onze ketensamenwerkingen draagt dat ook verder bij aan efficiënte en veilige zorg voor onze doelgroepen. De online mogelijkheden ondersteunen ook onze ambities voor online zorg”, vertelt Maarten Brauns, manager informatievoorziening & IT van het NLVi.

Inzicht in dossier

Met behulp van het vernieuwde patiëntportaal krijgen patiënten regie over diezelfde gegevens in hun dossier. Zij kunnen bijvoorbeeld het dossier raadplegen, vragenlijsten invullen, afspraken inzien of een samenvatting van het dossier downloaden (Basisgegevensset Zorg (BGZ)).

Ketensamenwerking

Het NLVi heeft zich als doel gesteld toe te werken naar optimale ketenzorg voor veteranen en hun thuisfront. Met de implementatie van één Elektronisch Cliënten Dossier wordt hierin weer een stap vooruit gezet. Het NLVi ziet er naar uit om in 2024 live te gaan met dit systeem.

Noot voor de pers: Personen op de foto van links naar rechts: Rogier Jacobs (projectmanager NLVi), Maarten Brauns (manager informatievoorziening & IT NLVi), Paul Hoefsloot (directeur / bestuurder NLVi), Marcel Nijp (directeur / eigenaar Gino B.V.), Dirk Drent (commercieel directeur Gino B.V.). Voor vragen over de dienstverlening van het NLVi kunt u contact opnemen met Els Geerts van het NLVi, 06 554 291 04 / e.geerts@nlveteraneninstituut.nl. Voor vragen over Gino kunt u contact opnemen met Dirk Drent van Gino Software, 06 100 805 30 / dirk.drent@gino.nl. Voor meer informatie over het ECD Solvio, kijk op https://solvio.online

Meer binnen de rubriek Zorg