'De liquiditeit van vastgoedorganisaties staat onder druk'

07 FEB 2024 16:35 | Mazars
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Bettine van Droffelaar

Aanleiding:
wetten.nl - Regeling - Besluit Earningsstrippingmaatregel - BWBR0048970

Door de opeenstapeling van fiscale maatregelen de afgelopen jaren staat de liquiditeitspositie van vastgoedorganisaties in Nederland steeds vaker onder druk. Boven de markt hangt nu een specifieke aanscherping van de zogeheten earningsstrippingmaatregel voor vastgoedorganisaties. Die houdt in dat het saldo van de rentelasten en de rentebaten in een jaar slechts aftrekbaar is tot het hoogste bedrag van de fiscale EBITDA of 1 miljoen euro.

Tijdens de kredietcrisis 15 jaar geleden werd de vastgoedmarkt nog enigszins ontzien, maar sindsdien zijn vastgoedbedrijven geraakt door een opeenstapeling van fiscale maatregelen. Het zou zomaar kunnen dat de aangekondigde aanscherping van de earningsstrippingmaatregel wordt meegenomen in het Belastingplan dat in september op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Als de bepaling wordt aangenomen zoals nu voorgesteld, gaat deze in per 1 januari 2025. Veel organisaties houden daar vooralsnog geen of onvoldoende rekening mee, maar dat zou uit voorzorg wel moeten.

De vermogenspositie van vastgoedorganisaties, waaronder woningcorporaties, familiebedrijven, hotelketens en vakantieparken, krijgt dan weer een financiële klap te verduren. In een tijd waarin deze sector al veel moet en wil investeren in verduurzaming zoals zonnepanelen, klimaatsystemen, isoleren etc. Die wettelijke verplichting, maar ook de huidige marktrente drukt zwaar op de liquiditeitspositie van deze bedrijven. Ik zeg daarom: zet een kruis door de voorgestelde aanscherping van de earninsstrippinsmaatregel. De branche wordt inmiddels al bovenmatig belast.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed