Brede politieke jongerencoalitie roept politici op tot ingrijpende keuzes in klimaatbeleid

19 APR 2023 07:51 | Jonge Klimaatbeweging

Een brede groep politieke jongerenorganisaties roept de politiek vandaag in het NRC op tot systeemverandering. De coalitie, onder leiding van de Jonge Klimaatbeweging, vindt het hoog tijd voor langetermijndenken en daadkrachtige besluiten. De oproep komt voor het aankomende Tweede Kamerdebat over de systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030. “We moeten nú voorsorteren op de emissiereductie die ons naar netto nul brengt”, zegt voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Aniek Moonen.

Brede coalitie van jongeren

Volgens de jongerencoalitie, die bestaat uit het CDJA, DWARS, JOVD, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, PerspectieF, PINK! en de Jonge Klimaatbeweging, besteden Haagse politici te weinig aandacht aan de klimaatdoelen voor 2050. Als we de gestelde reductiedoelen willen halen, moet Nederland tussen 2030 en 2050 naar netto nul uitstoot. Een kolossale klus, waarvoor we moeten leren om volledig uitstootvrij te wonen, eten, reizen en werken. 

In 2030 wil de regering 60 procent minder uitstoten dan in 1990, maar ook voor dat klimaatdoel liggen we nog niet op koers. Volgens recente ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijft Nederland met het huidige beleid in 2030 steken op 39 tot 50 procent. Moonen: “Het is inmiddels geen geheim meer dat we te laat zijn begonnen met concrete stappen om het tussendoel in 2030 te halen. We kunnen leren van deze fout en wél op tijd beginnen met plannen voor de tweede fase van onze klimaattransitie.”

Eerlijke systeemverandering

Het is dus tijd voor systeemverandering. Volgens de politieke jongeren betekent dat onder andere stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, groots inzetten op duurzame energiebronnen, minder verspillen en meer hergebruiken. Daarbovenop moet de transitie eerlijk zijn. “Niemand mag worden buitengesloten. Rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid is een absolute noodzaak die iedere ideologie overstijgt”, zo stellen de jongerenorganisaties. 

De Tweede Kamer debatteert op donderdagmiddag over de systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030. Namens de brede coalitie is de Jonge Klimaatbeweging aanwezig bij het debat. De jongeren zullen Kamerleden oproepen tot concrete acties, zoals een Rijksbreed integraal inpassingsplan, een concrete industrievisie voor 2050 en een verschuiving van belastingen van arbeid naar materialen en uitstoot.

Meer informatie of een interview? Neem contact op met Aniek Moonen via voorzitter@jongeklimaatbeweging.nl of bel naar 06 - 2226 1455. De Jonge Klimaatbeweging is een koepelorganisatie die de stem van 60 jongerenorganisaties, die samen één miljoen jongeren vertegenwoordigen, verankert in het klimaatdebat. Ze wonnen onder andere de Trouw Duurzame 100 en de Zilveren Vos voor hun effectieve belangenbehartiging.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid