Jonge Klimaatbeweging: het is tijd voor systeemverandering

02 FEB 2023 12:39 | Jonge Klimaatbeweging

Jongeren eisen dat de politiek meer gaat sturen op systeemverandering in de strijd tegen de klimaatcrisis. De Jonge Klimaatbeweging gaat daar vandaag over in gesprek met verschillende Tweede Kamerleden. Voor de deur van de Tweede Kamer lopen zij vandaag aan tegen een leuk, maar toch serieus spel: Ver Gooien voor een Duurzame Toekomst. “In de tonnenjacht van het kabinet is het laaghangend fruit nu wel geplukt,” zegt voorzitter Aniek Moonen. “Het is nu tijd om in te zetten op systeemverandering.”

Op donderdag 2 februari stond een belangrijk debat over systeemverandering gepland in de Tweede Kamer. Het debat werd verplaatst, tot de grote teleurstelling van de Jonge Klimaatbeweging. “Het verplaatsen van dit debat staat haaks op de grote urgentie van het onderwerp,” zegt Moonen. De Jonge Klimaatbeweging liet hun actie daarom symbolisch tóch doorgaan, om die urgentie aan te stippen. 

Op een groengeschilderde houten plank vinden de Kamerleden naast uitgezaagde gaten vijf verschillende ‘systeemoplossingen’, zoals de Jonge Klimaatbeweging ze zelf noemt. Zo pleiten ze bijvoorbeeld voor een langetermijnplan voor negatieve emissies, waarmee broeikasgassen weer uit de lucht kunnen worden gehaald. Met pittenzakjes kunnen Kamerleden daarnaast mikken op een duidelijke visie voor een circulaire economie, het invoeren van echte prijzen of een overkoepelend inpassingsplan voor Nederland in 2050 en 2100. 

Zeker deze laatste oplossing is populair bij de Kamerleden. De pittenzakjes vliegen je op het plein voor de Tweede Kamer om de oren om zeker dié oplossing te raken. Moonen: “Met een integraal inpassingsplan zorgen we ervoor dat alle verschillende toekomstvisies vanuit de verscheidene ministeries op elkaar afgestemd worden. Onder andere de energievisie, de industrievisie en de landbouwvisie zouden elkaar moeten versterken, niet tegenwerken.”

Nederland heeft nog veel kilometers te maken om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen, maar met systeemoplossingen kan die inhaalslag gemaakt worden. Dit soort oplossingen worden veelal nog niet meegenomen in analyses over mogelijk klimaatbeleid. Moonen: “Op basis van een onvolledige analyse wordt dan gezegd dat we niet sneller kunnen.”

Het kamerdebat over systeemverandering wordt nu verwacht in mei. De Jonge Klimaatbeweging verwacht de komende maanden gesprekken te voeren over hun voorgestelde oplossingen met verschillende Kamerleden. “Een debat stellen we makkelijk uit, maar systeemverandering niet.”

Noot voor de redactie Meer informatie of een interview? Neem contact op met Aniek Moonen via voorzitter@jongeklimaatbeweging.nl of bel naar 06 - 22261455. Achtergrond Jonge Klimaatbeweging De Jonge Klimaatbeweging is een koepelorganisatie die de stem van ruim 50 jongerenorganisaties, die samen één miljoen jongeren vertegenwoordigen, verankert in het klimaatdebat. Ze wonnen onder andere de Trouw Duurzame 100 en de Zilveren Vos voor hun effectieve belangenbehartiging.

Meer binnen deze rubriek