MRU en EBU: Investeren in regio Utrecht cruciaal voor zorginnovatie

21 MEI 2024 14:00 | Provincie Utrecht

Namens Metropoolregio Utrecht (MRU) en Economic Board Utrecht (EBU), waar de Provincie Utrecht deel van uitmaakt, stuur ik u onderstaand persbericht.

Het bedrijfsleven in de metropoolregio Utrecht, verenigd in de Economic Board Utrecht, ziet veel gedeelde ambitie bij het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB als het gaat om woningbouw, investeren in infrastructuur en openbaar vervoer. De Utrechtse regio staat klaar om tot 2040 165 duizend huizen te bouwen. Hierbij gaat het om woningen voor ouderen en om woningen om de regio aantrekkelijk te houden voor werkenden. Alleen zo kan de Utrechtse regio het Nederlandse epicentrum voor zorginnovatie blijven. De metropoolregio Utrecht doet daarbij de oproep aan het Kabinet om tevens grootschalige en randvoorwaardelijke investeringen te doen in infrastructuur.

Sleutelrol op het gebied van zorginnovatie

Metropoolregio Utrecht is de motor van het Nederlandse gezondheidsecosysteem. In Utrecht worden innovatieve immuuntherapieën tegen kanker ontwikkeld en vaccins geproduceerd tegen polio, tetanus, het RS-virus en andere infectieziekten. Toonaangevende organisaties bevinden zich hier. Denk aan bedrijven als Genmab en Bilthoven Biologicals, maar ook UMC Utrecht, het Meander Medisch Centrum, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Hubrecht Instituut dat zich richt op stamcelonderzoek en daarnaast publieke organisaties als het RIVM. 

Huisvesting randvoorwaarde talentbehoud

In metropoolregio Utrecht zijn er in 150.000 banen in Life Sciences & Health. Voor iedere openstaande vacature in de zorg is er grofweg slecht 0,1 (één tiende!) werkzoekende beschikbaar op de Utrechtse arbeidsmarkt. De belangrijkste randvoorwaarde voor innovatie is werving en behoud van talent. En daarvoor is huisvesting weer een randvoorwaarde. Het is positief te lezen dat ook het nieuwe Kabinet in haar Hoofdlijnenakkoord de beschikbaarheid en versterking van kenniseconomie en innovatie onderschrijft. Investeringen in betaalbare woningen, werklocaties en bereikbaarheid zijn daarom noodzakelijk, voor de metropoolregio Utrecht en daarmee het hele Nederlandse gezondheidsecosysteem.

UMC Utrecht: “Als grootste werkgever in de regio is het van groot belang dat mensen ook bij ons dicht bij hun werk kunnen wonen. De regio Utrecht is een van de duurste regio’s van Nederland om te wonen. Wij gunnen onze verpleegkundigen, facilitair medewerkers en al die anderen die zich dagelijks keihard inzetten voor de beste zorg een fijne plek om te wonen, op fietsafstand van hun werk.”

Levensloopbestendig wonen sleutel voor doorstroming en bemensing zorg

Gezien de vergrijzing en het toenemend aantal alleenstaande senioren is er extra behoefte aan levensloopbestendige woningen voor ouderen. Dit betreft ruim 65.000 van de noodzakelijke 165 duizend woningen in de regio Utrecht per 2040.

Achmea: “Meer sociale, veilige en gezonde woonoplossingen voor ouderen in combinatie met innovatieve digitale monitoring en zorg op afstand helpen om de zorg bemensbaar te houden. Daarbij komen per elke nieuwe levensloopbestendige woningen vier verhuisbewegingen op gang dus dit is een dubbelsnijdend mes want dat zijn juist het soort eensgezinswoningen en starterswoningen die we hard nodig hebben voor werkenden.   

Ballast Nedam: “De historisch grote woningbouwopgave in regio Utrecht kan alleen maar gerealiseerd worden met lange termijn investeringsagenda voor infrastructuur. Of het nu gaat om openbaar vervoer, snelwegen, nieuwe vormen van elektrische deelmobiliteit of het stroomnet, we lopen vast. Utrecht is internationaal toonaangevend in het creëren van een leefomgevingen waar mensen langer gezond en gelukkig kunnen leven in harmonie met de stad en natuur. Een omgeving waarin preventieve en curatieve zorg hand in hand gaan. Niet voor niets is Cartesius Utrecht, waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken een voorbeeldproject voor de World Health Organisation."

 

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid