Fruitteelt en nachtvorst: volle sloten in rivierengebied

23 APR 2024 15:16 | Waterschap Rivierenland

Nachtvorst hield afgelopen nacht fruittelers en peilbeheerders wakker. Boomgaarden zijn massaal beregend, een bekend beeld in het rivierengebied. In de Tielerwaard verving voor het eerst een windmachine de sproeiers om schade aan fruit te vermijden.

Als in april de fruitbomen bloeien, kan vorst schade veroorzaken. Telers besproeien hun boomgaarden met water. Dat water bevriest, de kwetsbare bloemen en jonge vruchten zelf niet. Daar is veel water voor nodig uit de sloot. Fruitteelt neemt in het rivierengebied jaarlijks toe, terwijl de grenzen bereikt van wat sloten aan kunnen. Niet overal is zo veel water te brengen als wordt gevraagd. Dat geldt bij nachtvorst in de lente maar bijvoorbeeld ook bij extreme droogte of hitte in de zomer. 

Kan het met minder water

Waterschap Rivierenland juicht toe dat de sector zelf stappen zet om water te besparen. Bijvoorbeeld door wateropslag of druppelirrigatie. Afgelopen nacht zette een fruitteler in Ophemert, in een deel van de Tielerwaard waar water van ver moet komen, niet de sproeiers aan maar een windmachine. Die mengt de warmere lucht boven de boomgaard met de kou aan de grond. Zo beschermt hij het fruit zonder extra water. Het is een innovatie die elders zijn nut al bewees en nu voor het eerst is toegepast in het rivierengebied. 

Voordeel: het is al nat

Met het oog op nachtvorst verhoogden peilbeheerders van het waterschap de waterpeilen. Boven het gebruikelijke zomerpeil dat vanaf het voorjaar geldt. Vooral in gebieden met veel fruitteelt. Dat kostte weinig moeite: afgelopen week viel veel evenveel neerslag als gemiddeld in de hele maand april. De bodem is nog nat. Na de natte winter bleef droger lenteweer nog uit. Grondwaterstanden zijn inmiddels hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De waterstand op de Rijn blijft hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

De kou is uit de lucht

Na vandaag is de kans op nachtvorst kleiner. Komend weekend draait de wind naar het zuiden en stijgt de temperatuur. We houden kans op buien. Na de nachtvorst zakt overal het waterpeil in de sloot naar het gewone zomerpeil.

Foto binnen: Waterschap Rivierenland / Peter Venema: Een peilbeheerder van het waterschap bedient 's nachts stuwen en gemalen vanuit huis. Foto's buiten: Waterschap Rivierenland / August Swietkowiak Om minder afhankelijk van water te zijn, experimenteert een teler in de Tielerwaard met een windmachine. Die mengt de warmere lucht boven de boomgaard met de kou aan de grond. De nacht is het koudst vlak voor zonsopkomst. Een beheerder van het waterschap bedient nog een handstuw in de Tielerwaard.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws