Tanja Cuppen aanbevolen als nieuwe dijkgraaf

21 JUN 2024 12:08 | Waterschap Rivierenland

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 21 juni 2024 besloten om Tanja Cuppen aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Zij volgt hiermee Co Verdaas op.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie van het Algemeen Bestuur en tevens waarnemend dijkgraaf Goos den Hartog: ‘We staan als waterschap voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat en de daaraan verwante onderwerpen als waterveiligheid en –kwaliteit. Als Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland zijn en gaan wij met deze opgaven aan de slag. Het bestuur heeft daarbij het volste vertrouwen dat Tanja Cuppen als dijkgraaf daar leiding aan zal geven.’

Nieuw gezicht

Tanja Cuppen is een nieuw gezicht in de waterwereld. Zij is een ervaren bestuurder en heeft dertig jaar ervaring in de financiële wereld en maatschappelijke functies. Zij was tot eerder dit jaar lid van de raad van bestuur van ABN AMRO als Chief Risk Officer. Daarnaast is Tanja Cuppen commissaris bij zorgverzekeraar Menzis en lid van de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie.

‘Ik kies er bewust voor om de stap naar het waterschap te maken. Klimaatverandering en economische ontwikkeling leiden tot complexe uitdagingen op het gebied van watermanagement. Ik zie er naar uit als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland me in te zetten om een lange termijn en innovatieve aanpak te realiseren. Dit alles voor een leefbaar rivierengebied nu en in de toekomst.’

Procedure

De aanbeveling van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland wordt via Gedeputeerde Staten van Gelderland voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die Tanja Cuppen voordraagt voor benoeming bij Koninklijk Besluit. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de dijkgraaf herbenoemd kan worden.

Als de voordracht wordt overgenomen begint Tanja Cuppen naar verwachting op 1 oktober als dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. Tot die tijd is Goos den Hartog waarnemend dijkgraaf. 

Fotocredit: Waterschap Rivierenland

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid