'Samenwerking ketenpartners nodig voor succes nieuw pensioencontract'

02 FEB 2023 16:08 | Boer & Croon

Dit is een expertquote van Kees Jan van Vliet, partner Finance & Technology, Boer & Croon.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Eerste Kamer laat zich niet opjagen bij behandeling pensioenwet

De implementatie van het nieuwe pensioencontract is de grootste transformatie ooit in de sector. Het vraagt dan ook best veel om van de wettekst naar implementatie te komen. Voor 2027 moeten veel keuzes gemaakt worden door besturen van pensioenfondsen en deze keuzes moeten vervolgens effectief worden geïmplementeerd door ketenpartners.

2027 klinkt nog ver weg, maar de tijd dringt. Zeker omdat de wet nog niet definitief is. Het is een veelomvattende wet waarin alles met elkaar samenhangt, en verschillende disciplines nodig zijn om de wet effectief te kunnen implementeren. Deze disciplines spreken niet altijd dezelfde taal, waardoor de implementatie-uitdaging groot is.

We moeten het zo simpel mogelijk houden én alle betrokken partijen moeten goed met elkaar samenwerken. In mijn optiek is het aan pensioenfondsen om hier de regie over te voeren. Voor de fondsen is het belangrijk dat ze de juiste expertise aan boord hebben. Goede adviseurs, maar juist ook mensen die tegenwicht kunnen bieden aan deze adviseurs. Verschillende denkwijzen zijn nodig, omdat dit een van de grootste transformaties in de pensioensector is die tot op heden heeft plaatsgevonden.

De grootste veranderingen voor de consument

Het nieuwe pensioencontract is een grote, maatschappelijke verandering. Deelnemers krijgen in de toekomst meer inzicht en mogelijk een bepaalde mate van keuzevrijheid. Idealiter heeft een deelnemer goed inzicht in het pensioenkapitaal wat voor hem of haar is opgebouwd en hoe dit zich ontwikkelt. Een stuk meer transparantie dus. Daarnaast krijgen deelnemers mogelijk meer keuzevrijheid.

Door deze transparantie en meer keuzevrijheid wordt het pensioenstelsel een meer integraal onderdeel van het leven van deelnemers. Ik verwacht daardoor dat de interesse in pensioenen in de komende jaren gaat toenemen.

Meer binnen de rubriek Pensioenen en uitkeringen