SURF Tech Trends 2023: rapport over trends voor onderwijs en onderzoek

15 FEB 2023 09:30 | SURF bv

SURF lanceert het Engelstalige rapport SURF Tech Trends 2023 met de belangrijkste technologische trends voor onderwijs en onderzoek. Het is de eerste keer dat SURF dit trendrapport publiceert, dat is bedoeld voor iedereen die in het onderwijs en onderzoek werkt. SURF Tech Trends 2023 geeft context, inzicht en duiding in de nieuwste technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden hiervan voor onderwijs en onderzoek. Ron Augustus, SURF Chief Innovation Officer: “Het belang van digitalisering neemt almaar verder toe en in zo’n hoog tempo dat de mogelijkheden en implicaties niet voor iedereen direct zichtbaar zijn. Als coöperatie van en voor het onderwijs en onderzoek zien wij de noodzaak van verkenning, duiding en focus, en hopen met het rapport het onderwijs- en onderzoeksveld te inspireren en handvatten te geven bij hun zeer belangrijke werk.”

Het rapport gaat in op technologieën als advanced computing, artificial intelligence (AI), edge, extended reality (XR), networking en quantum en werkt per technologie meerdere trends uit. Per trend toont het rapport naast een introductie het niveau van ontwikkeling, welke krachten erop van invloed zijn en geeft voorbeelden van toepassingen voor het onderwijs en/of onderzoek. Bovendien staat beschreven welke impact de trend hoogstwaarschijnlijk gaat hebben. Ook zijn de trends getoetst op publieke waarden als inclusiviteit, vrijheid van onderwijs, toegankelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid, zelfbeschikkingsrecht en de professionele autonomie van docenten, onderzoekers en instellingen.

Artificial Intelligence en Edge

Eén van de technologieën waarvoor het SURF trendrapport meerdere trends uitwerkt, is AI. Zo is federatief leren een toepassingsvoorbeeld van de trend ‘New Ways to Access Data’ en staat bij de trend ‘Towards trustworthy AI’ de ontwikkeling van ethische richtlijnen als voorbeeld, naast het aanleggen van algoritme registers. De impact van de trend ‘More accessible computers and models’ geeft low code/no code als toepassingsvoorbeeld en vermeldt dat de impact van de trend bijdraagt aan de waarden vrijheid en toegankelijkheid van onderwijs en onderzoek.

Voor de technologie Edge werkt het rapport onder andere de trend Digital Twins uit, waarbij digitale modellen real-time worden gevoed door de werkelijkheid. Een toepassing is de training en simulatie van energiesystemen, wat te kostbaar of gevaarlijk zou zijn in de fysieke wereld. De impact voor onderzoek is vooral kostenverlagend en voor onderwijs biedt het mogelijkheden voor metaversities: universiteiten die een digital twin hebben in de metaverse. Robotic Automation is een tweede trend die het rapport uitwerkt, waarbij robots-as-a-service een voorbeeld is van disruptieve effecten op de toekomst van werk. Hoewel de trend zich nog in een vroeg stadium bevindt, geeft het rapport aan dat zowel in onderwijs als onderzoek mensen zullen moeten leren (samen)werken met robots. 

Futuring

Diverse experts zijn betrokken bij de ontwikkeling van het rapport om een compleet beeld te krijgen van huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector. De Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC’s) van de instellingen hebben input gegeven en de trendrapporten van onder meer Gartner, McKinsey, Deloitte en Future Today Institute die zijn geconsulteerd. SURF blijft de inhoud en de vorm van het rapport komende jaren voortdurend verbeteren en uitbreiden. Ze doet dit samen met haar leden, technisch deskundigen en met de begeleiding van de Wetenschappelijke en Technische Raad. Het SURF trendrapport maakt onderdeel uit van de futuring activiteiten van de coöperatie SURF, die innovatie aanjagen en doorwerken in plannen voor de toekomst. Door te participeren in gezamenlijke initiatieven, met de leden in hun rol als onderzoeksinstituut en SURF in de rol van kennisdeler. 

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media