Vijf terechte winnaars van de SURF Onderwijsawards 2022

17 NOV 2022 09:00 | SURF

JaapJan Vroom, Mirjam Koster, Age Wesselius, Marijn Post en Daniël Wigboldus ontvangen de onderscheiding uit handen van Christien Bok en Jet de Ranitz

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2022 hebben vijf onderwijsvernieuwers een SURF Onderwijsaward ontvangen. JaapJan Vroom van Deltion College, Mirjam Koster van het Graafschap College, Age Wesselius van NHL Stenden, Marijn Post van de HAN en Daniël Wigboldus van de Radboud Universiteit kregen de onderscheiding uit handen van Christien Bok, juryvoorzitter en innovatiemanager onderwijs bij SURF en Jet de Ranitz, bestuursvoorzitter van SURF. Voor het zevende opeenvolgende jaar zijn de SURF Onderwijsawards uitgereikt aan professionals die volgens hun collega’s op inspirerende wijze vormgeven aan onderwijsvernieuwing met ict.

“Meer dan ooit staat onderwijsvernieuwing met ict op de agenda, daarom is de waarde van mensen die daarin een voortrekkersrol spelen niet te overschatten. Als SURF eren we onderwijsvernieuwers in alle lagen binnen onderwijsinstellingen die de daadkracht tonen om samen het onderwijs duurzaam te verbeteren”, aldus Jet de Ranitz, bestuursvoorzitter van SURF.

JaapJan Vroom

Deltion College’s senior adviseur onderwijsinnovatie JaapJan Vroom is een digitale leermaterialen pionier. Hij is een aantal jaar geleden gestart met Xerte, een platform dat docenten helpt om online modules te maken, beschikbaar te stellen en delen. Niet alleen docenten van zijn eigen instelling, negentien instellingen nemen eraan deel. Samen met collega’s onderzoekt JaapJan bovendien hoe studiedata veilig te gebruiken om het leerproces van studenten te verbeteren en docenten te ondersteunen in hun werk. Volgens zijn collega’s draagt JaapJan zijn boodschap met niet aflatende energie uit tijdens vele nationale en internationale onderwijsconferenties. En heeft hij in de afgelopen jaren gezorgd voor een brede community op het gebied van open leermaterialen in het mbo. De jury roemt hem met: “JaapJan stopt niet bij de vaststelling dat digitale leermaterialen en studiedata belangrijk zijn. Hij zorgt er met zijn visie en vasthoudendheid voor dat ze ook echt aangepakt worden.”

Mirjam Koster

Als bestuurder van het Graafschap College én bij deelname in landelijke platformen zoals de MBO Raad, Kennisnet en SURF is het Mirjam Kosters ambitie digitalisering van het onderwijs te laten slagen. Met haar verbindende kwaliteiten en open houding naar iedereen zet ze zich in voor samenwerking over instellingen heen, zodat iedereen profiteert van elkaars kennis en ervaringen. Mirjam is daarbij oprecht nieuwsgierig naar de verschillende perspectieven van de mensen die betrokken zijn: die van student en docent die met een leeromgeving werkt, alsook die van de ict’er die zorgt voor digitale veiligheid en de bestuurder. Haar collega’s ervaren Mirjam als een boegbeeld voor het mbo met geloof in de sector en de mensen die er in werken. In het juryrapport staat: “We zien dat Mirjam met haar bescheidenheid juist als bestuurder heel veel voor elkaar krijgt in het mbo. Ze heeft er mede voor gezorgd dat mbo, hbo en wo steeds nauwer samenwerken.”

Age Wesselius

Docent, trainer en adviseur ict-vernieuwing in het onderwijs Age Wesselius vindt het belangrijk dat ict-vernieuwingen door onderwijsinstellingen worden gedragen, zodat docenten en studenten er hun onderwijs- en leerproces duurzaam mee kunnen verbeteren. Binnen NHL Stenden traint Age leraren in design thinking, gamification en het leren vanuit nieuwsgierigheid. Daarnaast heeft hij microcredentialing ingevoerd voor pabo-studenten en geïnitieerd dat basisschoolklassen worden uitgenodigd in het zogenaamde Challenge Lab. Want je kunt de nieuwsgierigheid naar ict niet vroeg genoeg ontwikkelen. Collega’s vinden dat Age altijd denkt vanuit mogelijkheden en uitgaat van de wensen en behoeften van degenen met wie hij werkt, en onderzoekt vandaaruit hoe ict hen kan helpen. De jury stelt: “Age zorgt echt voor verandering, het blijft niet bij een mooie visie. Ict-vaardigheden goed aanleren is complex, maar Age heeft daar een heldere visie op en brengt die in de praktijk.”

Marijn Post

Enthousiaste, bevlogen onderwijsvernieuwer Marijn Post is binnen de HAN de expert op het gebied van digitale en open leermaterialen en open education. Deze expertise zet zij in als inhoudelijk projectleider van het nieuwe digitaal leerplatform, als mede-initiator van het programma ‘Regie op leermaterialen’ en als trekker van het multidisciplinair team Leren en werken met ict. Ook landelijk zet Marijn haar bevlogenheid in, onder andere in de special interest group Open Education en het Versnellingsplan. Volgens collega’s weet Marijn als geen ander nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie te verbinden met wensen vanuit het onderwijs. Dit maakt dat je Marijn overal in de organisatie tegenkomt en iedereen haar weet te vinden. In het juryrapport staat: “Marijn weet dat je voor onderwijsinnovatie verschillende typen mensen nodig hebt. Die mensen brengt ze met een fijn gevoel voor persoonlijke verschillen en politieke gevoeligheden bij elkaar.”

Daniël Wigboldus

Voorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit Daniël Wigboldus vervult als lid van het Koersteam een actieve rol in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict. Zo nam Daniël samen met anderen het initiatief om tot een Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen te komen. In het visie- en koersdocument dat daaruit voortkwam, verklaren de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF gezamenlijk te werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen. Het document vormde een basis voor de Groeifondsaanvraag ‘Digitaliseringsimpuls Onderwijs’. Collega’s zeggen dat Daniël het belangrijk vindt met alle belanghebbenden rekening te houden in het ontwikkelen van beleid: ‘ook de docent die niet zo ict-vaardig is’. De jury verklaart: “Daniël heeft het zaadje geplant voor een nationale aanpak voor digitale en open leermaterialen. Iemand moet zoiets in gang zetten en blijven stimuleren. Precies dat is zijn verdienste.”

De SURF Onderwijsawards worden toegekend op basis van inzendingen begin dit jaar en de beoordeling van een vakjury, voorgezeten door Christien Bok, innovatiemanager onderwijs bij SURF. Alle voorgaande winnaars zijn te zien in de Hall of Fame.

Over SURF SURF is de ict-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ict-voorzieningen én ict-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ict-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling.

Meer binnen de rubriek Onderwijs