Veel ouderen zien vooral de nadelen van sociale media

08 NOV 2022 09:22 | SeniorWeb

Utrecht, 8 november – Ouderen zien twee keer zo vaak negatieve kanten aan het gebruik van sociale media als positieve kanten. Zo blijkt uit een peiling van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen. De gebruikers van onder andere Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter oordelen wel veel positiever dan de senioren die deze media helemaal links laten liggen.

Negatieve aspecten

Sociale media hebben twee gezichten. Je kan er inspiratie opdoen, likes en leuke reacties krijgen, maar ook gepest worden, nare reacties of haatberichten ontvangen. Bijna twee derde van de senioren ziet vooral veel negatieve kanten aan het gebruik van sociale media. Slechts een derde ziet juist veel positieve kanten. Onder ouderen die geen gebruik maken van sociale media is dit verschil nog veel uitgesprokener (72% en 6%). De senioren die deze media wel gebruiken hebben er een optimistischer beeld van. Zo ziet net iets meer dan de helft van hen veel positieve aspecten aan het gebruik.

Bovendien vinden veel ouderen dat sociale media een onrealistische wereld creëren en de verschillen tussen groepen mensen versterken. Geen heel rooskleurig beeld dus. Wél zien bijna zes op de tien ouderen in sociale media een middel om meer contact met familie, vrienden en bekenden mogelijk te maken. De gebruikers zijn hierover flink positiever dan de senioren die geen sociale media gebruiken (78% tegenover 38%).

Prosociaal gedrag

Onderzoek van Netwerk Mediawijsheid over dit onderwerp schetst een vergelijkbaar beeld. Zo blijkt bijna twee derde van de Nederlanders wel eens gezien of ervaren te hebben dat iemand onterecht online gekwetst werd. Ook heeft vier op de tien zelf wel eens een nare reactie ontvangen. Weinig mensen komen daardoor echter in actie. Slechts de helft geeft aan familie, vrienden en bekenden aan te spreken op hun online gedrag. En bij vreemden is dit nog lager (21%).

Om dit te verbeteren en dus sociaal gedrag online te stimuleren is dit jaar ‘Like en cancel’ het thema van de Week van de Mediawijsheid. Deze vindt plaats van 4 tot en met 11 november 2022. Organisaties zoals Bureau Jeugd & Media en veel bibliotheken organiseren activiteiten om jong en oud aan te zetten tot prosociaal gedrag. SeniorWeb vindt het ook een belangrijk thema en besteedt hier daarom online en in de leslocaties aandacht aan.

SeniorWeb_persbericht_08112022

Meer informatie Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Saskia Hamminga-Roest, marketing- en communicatiemanager SeniorWeb. E-mail: shamminga@seniorweb.nl, telefoon 030-2769945. Over de onderzoeken Onderzoek Netwerk Mediawijsheid: het online onderzoek is in april 2022 uitgevoerd. Er hebben totaal 1.430 mensen van 15 jaar en ouder deelgenomen. De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht, sociale klasse van het huishouden en regio. Voor meer informatie: www.weekvandemediawijsheid.nl Onderzoek SeniorWeb: het online onderzoek is augustus/september 2022 uitgevoerd. Er hebben totaal 870 SeniorWeb-leden van voornamelijk 65 jaar en ouder deelgenomen. Niet alle 65-plussers in Nederland worden gerepresenteerd in dit onderzoek, maar de resultaten geven een goede weergave van de huidige trends. Over SeniorWeb SeniorWeb is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk die al sinds 1996 actief is. Wij vinden de digitale samenleving een onmisbaar onderdeel van het leven van senioren. Het is onze missie senioren het gemak en plezier van de digitale wereld te laten ontdekken. De combinatie van informatie, educatie en hulp maakt SeniorWeb uniek. Met 150.000 leden, 2.800 vrijwilligers, een drukbezochte website (15 miljoen bezoeken per jaar), het populaire computertijdschrift Enter, computerhulp (via internet, telefonisch en aan huis) en ruim 450 leslocaties in het hele land brengt SeniorWeb de digitale wereld en senioren dichter bij elkaar. Zie ook: https://www.seniorweb.nl/over-seniorweb/pers en https://www.seniorweb.nl/infographic

Meer binnen deze rubriek