Valneva meldt positieve Fase 1/2 data voor COVID-19 vaccinkandidaat, VLA2001 

06 APR 2021 07:03 | Valneva

Valneva meldt positieve Fase 1/2 data voor geïnactiveerde, geadjuvanteerde COVID-19 vaccinkandidaat, VLA2001 

  • VLA2001 werd goed verdragen en er werden geen veiligheidsproblemen geïdentificeerd 

  • In de hoge dosering groep: 

    • IgG-seroconversiepercentage van 100% 

    • Neutraliserende antilichaam-titers op of boven het niveau dat over het algemeen in herstelsera wordt gezien. 

Saint-Herblain (Frankrijk), 6 april, 2021 - Valneva SE, een gespecialiseerd vaccinbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van profylactische vaccins voor infectieziekten met aanzienlijke medische behoefte, kondigt vandaag positieve eerste resultaten aan voor Deel A van de Fase 1/2 klinische studies van de geïnactiveerde, geadjuveerde COVID-19 vaccinkandidaat, VLA2001. Op basis van deze resultaten is het bedrijf van plan om een Fase 3 klinische studie te starten in april, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties. 

In studie VLA2001-201 werden drie dosisniveaus van VLA2001 (laag, middel, hoog), met een schema van twee doses vaccinaties met een tussenpoos van drie weken geëvalueerd bij 153 gezonde volwassenen van 18 tot 55 jaar. 

VLA2001 is over het algemeen veilig en werd goed verdragen in alle geteste dosisgroepen, waarbij geen veiligheidsproblemen werden vastgesteld door een onafhankelijke Data Safety Monitoring Board. Er waren geen statistisch significante verschillen tussen de dosisgroepen en geen verschillen tussen de eerste en tweede vaccinatie in termen van reactogeniciteit. De meerderheid van de ongewenste bijwerkingen (OB’s) waren mild of matig en slechts twee proefpersonen meldden hevige OB’s (hoofdpijn en vermoeidheid). Alle OB’s verdwenen snel. Slechts 17,6% van de OB’s tot dag 36 werden gerelateerd aan het vaccin en er zijn geen ernstige gerelateerde OB’s gerapporteerd.  

VLA2001 was zeer immunogeen met meer dan 90% van alle studiedeelnemers die significante niveaus van antilichamen tegen het SARS-CoV-2 virus spike-eiwit ontwikkelden in alle geteste dosisgroepen. De seroconversiepercentages (SCR) voor S-eiwitbindende IgG-antilichamen bedroegen 89,8% in de middelste dosis en 100% in de hoogste dosisgroep. Twee weken na voltooiing van het tweedoseringsschema bedroeg de Geometric Mean Fold Rise (GMFR) ten opzichte van de uitgangswaarde 26 in de groep met de middelste dosis en 86 in de groep met de hoge dosis. 

De IgG-antistofrespons was sterk gecorreleerd met neutralisatie-titers in een micro-neutralisatietest (MNA50) (r=0,79, p<0,001). 

VLA2001 induceerde een dosisafhankelijke respons met statistisch significant hogere Geometrische Gemiddelde Titers (GMTs) voor zowel IgG als neutraliserende antilichamen in de hoge dosisgroep vergeleken met de lage en middelhoge dosisgroepen. In de hoge-dosisgroep was de GMT van neutraliserende antilichamen gemeten twee weken na voltooiing van het tweedosis-schema op of boven het niveau voor een panel van herstelsera (GMT 530,4 (95% CI: 421,49, 667,52)). 

Met een GMT ratio van vaccin- versus herstellende sera ≥ 1 is de werkzaamheid van het vaccin voor andere vaccins gerapporteerd boven 80%.1 VLA2001 induceerde brede T-celresponsen bij alle deelnemers met antigeen specifieke IFN-gamma producerende T-cellen tegen het S-eiwit, M- en N-eiwit gedetecteerd bij respectievelijk 75,6%, 35,6% en 48,9% van de studiedeelnemers. 

Thomas Lingelbach, CEO van Valneva, zei: "We zijn erg blij met deze resultaten die ons een stap dichter brengen bij het leveren van een geïnactiveerd vaccin om te helpen bij de wereldwijde strijd tegen COVID-19. De wereld heeft behoefte aan meerdere vaccins met boostermogelijkheden. Gezien de potentiële voordelen van geïnactiveerde vaccins op basis van het hele virus, geloven wij dat VLA2001 een belangrijke rol kan spelen. Onder andere betreft dit mogelijke aanpassingen van het vaccin om varianten aan te pakken, met gebruik van ons bestaande productieproces. Ik wil iedereen bedanken die betrokken is bij het nog lopende werk, zonder hen hadden we dit niet kunnen bereiken." 

Matt Hancock, Minister van Gezondheid, zei: ‘’De Britse regering heeft deze klinische proeven gefinancierd en het is fantastisch om te zien dat het vaccin van Valneva een sterke immuunrespons teweegbrengt. Dit vaccin zal worden geproduceerd in Livingston, Schotland, wat een nieuwe impuls geeft aan de Britse biowetenschap, en als het wordt goedgekeurd zal het een belangrijke rol spelen bij de bescherming van onze samenleving. Ik kijk uit naar de resultaten van de komende Fase 3-studie.’’ 

Nadhim Zahawi, Vaccinatieminister, zei: ‘’De resultaten zijn veelbelovend en bieden nieuwe hoop dat een vaccin met een volledig geïnactiveerd virus een sterke bescherming kan bieden tegen varianten. Als de resultaten van de klinische proeven van Fase 3 positief zijn en het vaccin voldoet aan de strenge normen inzake veiligheid, kwaliteit en effectiviteit van de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), zal dit een nieuw krachtig wapen zijn in ons arsenaal om deze pandemie te verslaan. De regering heeft de klinische proeven voor dit veelbelovende vaccin gefinancierd en als het wordt goedgekeurd, zal het in Schotland worden geproduceerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk beter in staat zal zijn om in de toekomst meer zelfvoorzienend te worden.’’ 

Clive Dix, voorzitter van de UK government Vaccines Taskforce, zei: ‘’Dit zijn geweldige resultaten van Valneva, met name wat betreft de antilichaam- en celresponsen en het lage aantal ongewenste bijwerkingen, die wijzen op een goede immuunrespons bij de deelnemers tot nu toe. De bevindingen van 100% immunogeniciteit tegen het virale spike-eiwit in de hoog gedoseerde groep is ook bemoedigend. Geïnactiveerde virusvaccins zijn beproefde technologieën die vaak in staat zijn om een brede immuunrespons op te wekken, en deze veelbelovende gegevens wijzen erop dat VLA2001 deze trend kan voortzetten. We hopen op goede resultaten van de komende Fase 3 studies, en kijken uit naar een verdere nauwe samenwerking met Valneva aan hun vaccin.’’ 

Op basis van de geëvalueerde gegevens heeft het bedrijf besloten om de hoge dosis voor Fase 3 door te sturen naar de Fase 3 klinische studie. Andere proeven met antigeen-sparende doses zullen ook worden geëvalueerd. 

Het bedrijf blijft nauw samenwerken met de Britse regering om de plannen te herzien, waaronder de ontwikkeling en levering van mogelijke varianten van het vaccin en het voldoen aan de vereisten van de boostercampagne van het VK, rekening houdend met de voortdurende uitrol van het vaccin in het VK. Als gevolg hiervan gelooft Valneva nu dat de tijdlijn voor de levering van de 60 miljoen doses vaccin aan de Britse overheid zal uitlopen tot het eerste kwartaal van 2022. Op basis van de Fase 1/2-gegevens onderzoekt het bedrijf ook antigeen-sparende opties voor boosterstrategieën. De totale capaciteit zal afhangen van deze en productie gerelateerde factoren. 

Valneva is van plan tegen eind april een pivotale, vergelijkende immunogeniciteit-Fase 3 klinische studie te starten met het oog op het indienen van een aanvraag voor een vergunning bij de MHRA in het Verenigd Koninkrijk in de herfst. De besprekingen met andere instanties zijn lopende. 

Parallel daaraan is Valneva begonnen met de ontwikkeling van nieuwe, op varianten gebaseerde virale zaadbanken. 

Over het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 en de ziekte COVID-19 

SARS-CoV-2 is een nieuw coronavirus dat eind 2019 is geïdentificeerd en behoort tot een familie van omhulde RNA-virussen waartoe ook MERS en SARS behoren, die beide ernstige menselijke infecties van de luchtwegen veroorzaakten. Het virus, dat een ziekte veroorzaakt met de naam COVID-19, is nog nooit eerder bij mensen aangetroffen. Sinds deze uitbraak voor het eerst werd gemeld, heeft het virus wereldwijd miljoenen doden veroorzaakt.21Het is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot pandemie uitgeroepen. 

Over VLA2001-201 

VLA2001-201 is een gerandomiseerde, dosis-bevindingsstudie om de veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit van de geïnactiveerde, geadjuvanteerde Sars-CoV-2 virusvaccin kandidaat VLA2001, tegen COVID-19 bij gezonde proefpersonen te evalueren. VLA2001-201 is de eerste Fase 1/2-studie bij mensen waarbij drie dosisniveaus van VLA2001 (laag, middel, hoog) worden geëvalueerd op veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit in een schema met twee doses met intra-spierlijke vaccinaties drie weken uit elkaar. In totaal zijn 153 gezonde jonge volwassenen tussen 18 en 55 jaar aangeworven voor de studie. VLA2001-201 wordt in twee delen uitgevoerd: Deel A (Dag 1 tot Dag 36) en Deel B (Dag 37 tot Dag 208). 

Dit rapport is onafhankelijk onderzoek, betaald door het Britse Ministerie van Gezondheid. De in deze publicatie naar voren gebrachte standpunten zijn van die van de auteur(s) en niet noodzakelijk die van het Ministerie van Gezondheid. 

Over VLA2001 

VLA2001 is momenteel de enige virusvolledige, geïnactiveerde, geadjuvanteerde vaccinkandidaat in klinische studies tegen COVID-19 in Europa. Het is bedoeld voor actieve immunisatie van risicopopulaties om dragerschap en symptomatische infectie met COVID-19 te voorkomen, tijdens de huidige pandemie en mogelijk later voor routinevaccinatie, inclusief het aanpakken van nieuwe varianten. VLA2001 kan ook geschikt zijn voor boostervaccinatie, aangezien gebleken is dat herhaalde boostervaccinaties goed werken met geïnactiveerde vaccins op basis van het hele virus. VLA2001 wordt geproduceerd op Valneva's gevestigde Vero-celplatform, waarbij gebruik wordt gemaakt van de productietechnologie voor Valneva's gelicentieerde Japanse encefalitisvaccin, IXIARO®. VLA2001 bestaat uit geïnactiveerde hele virusdeeltjes van SARS-CoV-2 met hoge S-eiwit dichtheid, in combinatie met twee hulpstoffen, aluin en CpG 1018. Deze combinatie van hulpstoffen heeft in preklinische experimenten consistent hogere antilichaamspiegels geïnduceerd dan alumformuleringen alleen en heeft een verschuiving van de immuunrespons naar Th1 aangetoond. Het adjuvans CpG 1018, dat wordt geleverd door Dynavax Technologies Corporation (Nasdaq: DVAX), is een bestanddeel van het HEPLISAV-B® vaccin, dat door de Amerikaanse FDA en het EMA is goedgekeurd. Het productieproces voor VLA2001, dat al is opgeschaald naar industriële eindschaal, omvat inactivering met BPL om de native structuur van het S-eiwit te behouden. VLA2001 zal naar verwachting voldoen aan de standaard koelketenvereisten (2 graden tot 8 graden Celsius). 

Over Valneva SE 

Valneva is een gespecialiseerd vaccinbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van profylactische vaccins voor infectieziekten met een grote onbeantwoorde medische behoefte. We hanteren een zeer gespecialiseerde en doelgerichte aanpak voor de ontwikkeling van vaccins, te beginnen met de identificatie van dodelijke en slopende infectieziekten waarvoor geen profylactische vaccinoplossing bestaat en waarvoor beperkte therapeutische behandelingsmogelijkheden bestaan. Vervolgens passen we onze grondige kennis van de vaccinwetenschap toe, met inbegrip van onze expertise in meerdere vaccinmodaliteiten en onze gevestigde capaciteiten op het gebied van vaccinontwikkeling, om profylactische vaccins voor deze ziekten te ontwikkelen. Wij hebben onze expertise en capaciteiten aangewend om met succes twee vaccins op de markt te brengen en om snel een breed scala aan kandidaat-vaccins, waaronder vaccins tegen de ziekte van Lyme, het chikungunya-virus en COVID-19, in de kliniek te brengen. 

Valneva Toekomstgerichte Verklaringen 

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met inbegrip van de vooruitgang, de timing en de voltooiing van onderzoek, ontwikkeling en klinisch onderzoek naar kandidaat-producten, de timing en de volumeverwachtingen met betrekking tot de productie van onze kandidaat-producten; het vermogen om kandidaat-producten op de markt te brengen, te commercialiseren en aanvaard te krijgen, het vermogen om intellectuele eigendom te beschermen en de bedrijfsvoering zonder inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, ramingen voor toekomstige prestaties en ramingen met betrekking tot verwachte exploitatieverliezen, toekomstige inkomsten, kapitaalbehoeften en behoeften aan aanvullende financiering. Bovendien, zelfs indien de werkelijke resultaten of ontwikkelingen van Valneva consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen van Valneva niet indicatief zijn voor de toekomst. In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte verklaringen herkend worden aan woorden als "zou kunnen", "zou moeten", "kan", "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "is van plan", "schat", "streeft", "beoogt", of soortgelijke woorden. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn grotendeels gebaseerd op de huidige verwachtingen van Valneva op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan een aantal bekende en onbekende risico's en onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. In het bijzonder kunnen de verwachtingen van Valneva worden beïnvloed door, onder andere, onzekerheden die gepaard gaan met de ontwikkeling en productie van vaccins, onverwachte klinische onderzoeksresultaten, onverwachte acties of vertragingen in wet- en regelgeving, concurrentie in het algemeen, valutaschommelingen, de impact van de wereldwijde en Europese kredietcrisis, en het vermogen om octrooibescherming of andere eigendomsbescherming van intellectuele eigendom te verkrijgen of te behouden. Succes in preklinische studies of eerdere klinische studies is mogelijk niet indicatief voor resultaten in toekomstige klinische studies. In het licht van deze risico's en onzekerheden kan niet worden gegarandeerd dat de toekomstgerichte verklaringen die in deze presentatie of dit document worden afgelegd, ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Valneva verstrekt de informatie op basis van dit persbericht, en wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, of anderszins.

Meer binnen deze rubriek