Biodieselsector ziet gezamenlijke aanpak als enige weg naar 2030

30 JUN 2022 08:19 | Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA)

Biodieselproducenten pleiten deze week voor een gezamenlijke aanpak van sectorpartijen als de enige oplossing om de 2030-doelstellingen voor transport kosteneffectief te halen. Alle verduurzamingsoplossingen moeten worden overwogen, aldus de NBAA - een alliantie van Nederlandse producenten. Daarbij gaat het niet alleen om elektrificatie en waterstof, maar ook om hernieuwbare diesel en biodiesel. Samen met sectorpartijen moet er worden samengewerkt om zoveel en zo snel mogelijk broeikasgasreducties te realiseren waarbij verduurzamingsoplossingen vooral worden ingezet waar deze het meest kosten-effectief zijn.

Nederland staat de komende jaren voor een grote verduurzamingsopgave, ook in de transportsector. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich snel, maar niet snel genoeg om alle klimaatdoelstellingen te halen. Naast elektrificatie en waterstof zijn de komende decennia hogere mengsels van biodiesel dringend nodig in transportsectoren die lastig te verduurzamen zijn. Daaronder vallen ook zwaar wegtransport en scheepvaart, waar alternatieve technologieën nog niet schaalbaar zijn. De Nederlandse biodieselsector doet nu een beroep op de overheid om de voordelen van afvalbiobrandstoffen te benutten om de broodnodige vermindering van de uitstoot in deze transportsectoren te verwezenlijken. Volgens de organisatie kunnen de emissiereducties gemakkelijk worden verdrievoudigd door de maximumhoeveelheid biodiesel te verhogen van 7% naar 20%.

Op maandag 4 juli 2022 brengt Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, een bezoek aan Rotterdam om kennis te maken met de verschillende partijen die actief zijn op de Nederlandse biobrandstoffenmarkt. Namens de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) zullen vertegenwoordigers van Bio Oil Group en de Chevron Renewable Energy Group aanwezig zijn om die boodschap over te brengen.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen