2024: CEO’s voorzien ongekende snelheid veranderingen

15 JAN 2024 07:30 | Accenture

CEO's en topbestuurders uit diverse sectoren wereldwijd erkennen dat 2023 een jaar van ingrijpende verandering was, voornamelijk gedreven door doorbraken in AI-technologie, en zij voorspellen een nog sneller tempo in 2024. Opvallend is dat maar liefst 76% van de Nederlandse CEO’s deze ontwikkelingen als een kans ziet. 

Deze inzichten zijn samengevat in de meest recente 'Pulse of Change: 2024 Index' van Accenture, die vlak voor het World Economic Forum in Davos is gepubliceerd." De index toont aan dat bedrijven vooral uitgedaagd worden door nieuwe technologieën, met name door de snelle ontwikkeling van AI. In 2023 is technologie uitgegroeid tot de belangrijkste factor die bedrijven dwingt zich snel aan te passen, een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van het voorgaande jaar.

Rob Knigge, Country Managing Director Accenture Nederland, benadrukt: “De snelheid van technologische vooruitgang vereist een fundamentele verandering in de bedrijfsvoering. Het draait niet alleen om sneller werken, maar om het heruitvinden van alle bedrijfsprocessen met behulp van technologie, data en AI.”

Andere belangrijke factoren die bedrijven beïnvloeden zijn personeelskwesties, zoals het tekort aan geschoolde werknemers en lage betrokkenheid van het personeel, en economische veranderingen. Deze factoren vereisen dat bedrijven hun strategieën voortdurend aanpassen.

De index baseert zich op data over bedrijfsprestaties en een wereldwijde enquête onder meer dan 3.400 CEO’s en andere topbestuurders van grote bedrijven. Uit de enquête blijkt dat:

  • 88% van de topbestuurders wereldwijd en 79% van de topbestuurders in Nederland verwachten dat de veranderingen in 2024 nog sneller zullen plaatsvinden.
  • Wereldwijd ziet 60% van hen deze snelle verandering als een kans, terwijl in Nederland maar liefst 76% dit als een kans beschouwt, waarbij 68% meer omzetgroei in 2024 verwacht.
  • Ondanks deze positieve vooruitzichten voelt meer dan de helft (52%) van de topbestuurders zich echter niet volledig voorbereid op de uitdagingen die deze snelle veranderingen met zich meebrengen.
  • Hoewel technologische vooruitgang als een kans wordt gezien, maakt 72% van de topbestuurders zich zorgen over hoe verantwoordelijk AI en andere technologieën gebruikt worden.

Over het het onderzoek - Accentures ‘Pulse of Change Index’

  • Focus: De index onderzoekt de invloed van zes primaire factoren op bedrijven wereldwijd: technologie, personeel, economie, geopolitiek, klimaat, en consumentengedrag & maatschappelijke trends.
  • Data en methodologie: Er wordt gekeken naar concrete data zoals IT-investeringen, arbeidsmarktstatistieken, geopolitieke risico's en de effecten van klimaatverandering. Deze gegevens geven een beeld van de impact van deze factoren op het bedrijfsleven.
  • Enquête onder CEO's: Een wereldwijde enquête onder meer dan 3.400 C-suite leiders uit 20 landen en 19 industrieën maakt ook deel uit van het onderzoek. Uitgevoerd tussen oktober en november 2023, onderzoekt deze enquête de percepties van deze leiders over de veranderingsfactoren in vergelijking met de daadwerkelijke zakelijke impact.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws